Viktigt för jobbsökare med aktivt hållbarhetsarbetet

Hållbaret Fyra av tio svenskar tycker att det är mycket viktigt att arbetsgivaren har ett aktivt hållbarhetsarbete när de söker nytt jobb.

Viktigt för jobbsökare med aktivt hållbarhetsarbetet

I En ny undersökning bland jobbsökare som Manpower Group har gjort svarar de flesta att hållbarhetsarbetet betet är en viktig faktor.

Särskilt avgörande är det när arbetsgivare ska rekrytera unga – där svarar hälften att det är mycket viktigt, visar senaste undersökningen från Manpower Work Life.

Det råder stor konsensus bland arbetssökande svenskar kring vikten av att en potentiell arbetsgivare har ett aktivt hållbarhetsarbete. 38 procent i undersökningen uppger att det är mycket viktigt och 43 procent svarar att det är ganska viktigt.

Unga under 30 år står ut i undersökningen där hälften, 49 procent, tycker att det är mycket viktigt och 40 procent att det är ganska viktigt. I en tidigare Work Life-undersökning från 2019 uppgav dessutom 85 procent att de tycker att det är viktigt att arbetsgivaren tar ansvar för att minska klimatpåverkan.

Om Manpower Work Life

Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel. Den senaste undersökningen genomfördes av Inizio Demoskop på uppdrag av ManpowerGroup under december 2019 och omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande. 3 878 personer har svarat på undersökningen. Frågan som ställdes var: När du söker ett nytt jobb, hur viktigt är det för dig att arbetsgivaren har ett aktivt hållbarhetsarbete?

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.