5 tips som hjälper dig att hitta rätt klimatmål

Hållbarhet Allt fler företag sätter klimatmål, men viktiga detaljer i målens utformning gör att de blir svåra att jämföra. Nina Ekelund, Hagainitiativet, listar ett antal viktiga punkter att hålla koll på för den som vill sätta eller jämföra klimatmål, och tipsar om val av nivå.

5 tips som hjälper dig att hitta rätt klimatmål
Nina Ekelund, Hagainitativet, om behovet av tydliga och jämförbara klimatmål. Foto: Hagainitiativet

Företagsnätverket Hagainitiativet gjorde i vintras en studie av stora bolags klimatmål. En av slutsatserna är att bolagens mål är svåra att jämföra och analysera, vilket gör det svårt att veta om ambitionsnivån är tillräcklig för att minska den globala uppvärmningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Varför är det viktigt att kunna jämföra bolagens klimatmål?

– Det är viktigt att kunna följa upp hur väl företagen lyckas med sin omställning, och veta hur trenden ser ut bland de stora bolagen. Tar de kliv framåt, är det fler som sätter mål? Vi vill ju uppmuntra fler företag att sätta ambitiösa mål och försöka nå dem, säger Nina Ekelund, Hagainitiativet.

Vad är problemet med klimatmålen?

– Många följer GHG som standard, men ska man kolla hur många som halverar sina utsläpp till 2030 så är det inte så enkelt. Har man ett sent basår, som 2018, och halverar utsläppen så kan det motsvara att ha 2010 som basår och 85 procents minskning till 2030, säger Nina Ekelund, Hagainitiativet.

Varför är det så svårt att jämföra?

– Det dyker upp väldigt många parametrar som man måste ha koll på när man gör en jämförelse. Ett exempel är om scope 3 är med eller inte. Och var i värdekedjan ligger de största utsläppen? Är målet absolut eller relativt?

Varför ser det ut som det gör, tror du?

– En del sätter basår utifrån det år då de hade mest information. Ibland kan det också vara så att man väljer ett basår som är gynnsamt ur företagets perspektiv.

Vad skulle du önska?

I grunden så tycker jag att alla borde redovisa strikt enligt GHG-protokollet och vara väldigt transparenta med utsläppsminskningar och mål i scope 1, 2 och 3. Det är i alla fall en början. Många är otydliga om basår, och otydliga om vilka scope som räknas med.

Hur ska man tänka om nivån när man sätter sitt klimatmål?

– Vår erfarenhet när det gäller att välja strategi är att det är bättre att sätta ett högt mål. Vi har sett att finns det mål, så arbetar man mot dem, och ofta slår man dem med råge. Man ska inte vara rädd för att inte alla svar finns på plats. Är politiken inte tillräcklig, då ska man ligga på politiken.

Hur ser du på risken för greenwash?

– Det är en risk, helt klart. Därför måste man vara väldigt transparent och följa internationell klimatstandard. Man ska tala om vad man redovisar, vad man inte redovisar och när man ska börja redovisa det. Det är viktigt att det går att förstå hur systemgränserna ser ut, säger Nina Ekelund.

Fem tips för klimatmål

  • Redovisa enligt GHG-protokollet
  • Var transparent: vad ingår, vad ingår inte?
  • Var tydlig med om målet är relativt eller absolut. Ett relativt mål är ett mål som tar hänsyn till om produktionen ökar eller minskar
  • Var tydlig med valet av basår
  • Sätt hellre ett ambitiöst mål än ett för enkelt.

Hagainitiativets egna klimatmål

De företag som ingår i Hagainitiativet åtar sig att följa intiativets klimatmål. Nyligen rapporterade initiativet hur det går för bolagen. Målet sattes 2010 och innebär en minskning på 40 procent år 2020, och ska alltså följa upp ännu en gång innan det läggs till handlingarna.

– När vi satte målet för tio år sedan om att minska med minst 40% bara i scope 1 och 2 var det ambitiöst. Då fanns inte ens scope 3-protokollet och folk undrade om vi verkligen skulle lyckas. Nu har vi satt ett mål om att nå netto-noll, eller minus 85%, till år 2030, säger Nina Ekelund.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.