Skapa ett hållbart företag med ESG

ESG är ett begrepp som fått ett allt större betydelse när det gäller hållbarhetsfrågor. Vikten av att företag bygger en ESG-strategi ökar och här kan det helt enkelt handla om att vinna eller försvinna.

Skapa ett hållbart företag med ESG
ESG blir all viktigare för företag. Foto: Stock adobe.

Ett viktigt begrepp när det gäller hållbarhet är den internationella finansstandarden ESG som står för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Inom begreppet ryms alla hållbarhetsfrågor som berör företag, organisationer och samhället. ESG bygger vidare på det äldre konceptet CSR som handlar om företagens ansvarstagande i samhället.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

För att bedöma om ESG:s miljökriterier uppfylls, kan detta till exempel handla om utsläpp, hanteringen av avfall och återvinning av naturresurser. Vad gäller kriteriet social hållbarhet handlar det om bolagets engagemang i samhällsfrågor och bolagsstyrning ska se till så att verksamheten sköts på ett hedersamt sätt.

Monica Lagercrantz menar att ESG håller på att bli en av de största skillnaderna mellan framgångsrika företag och olönsamma.
Monica Lagercrantz menar att ESG håller på att bli en av de största skillnaderna mellan framgångsrika företag och olönsamma. Monica Lagercrantz menar att ESG håller på att bli en av de största skillnaderna mellan framgångsrika företag och olönsamma.

Idag använder konsumenter alltmer tid och resurser på att välja produkter och tjänster som har minst påverkan på miljön vilket även omfattar hur de producerats. Detta har påverkat företagens sätt att agera för att uppfylla konsumenternas önskemål. Därför går positiv påverkan på samhället hand i hand med ökad försäljning. Idag har företagen närmast en moralisk skyldighet att bedriva verksamheter som på något sätt tillför värden till samhället.

Transparent kommunikation

Investeringsvärlden är också mer fokuserad än någonsin på ESG-frågor och det gäller speciellt den yngre generationen. EU:s medlemsländer enades 2019 om gemensamma principer, “EU Taxonomy”, så att investerare och bolag lättare bedöma om verksamheten uppfyller ESG-kriterier eller inte.

– Därför krävs transparent och informativ ESG-kommunikation för att försäkra aktieägarna om att de erbjuder en ansvarsfull investeringsmöjlighet och att de gör allt de kan för att mildra eventuella potentiella ESG-relaterade risker samt identifiera möjligheter att bidra till en hållbar utveckling, säger Monica Lagercrantz som har 25 års erfarenhet som rekryteringskonsult och har placerat hundratals personer på vd- och styrelseposter.

Hon driver, tillsammans med Malin Lombardi, den digitala plattformen BoardClic som används för moderna data-drivna utvärderingar av styrelser och vd:ar.

Strukturerad ESG-strategi

Tidigare levde ofta ESG sitt eget liv och hanterades av en hållbarhetschef som en sidoaktivitet.

– Men nu är den en del av företagets affärsstrategi som ger konkurrensfördelar och skapar ett långsiktigt hållbart bolag. Därför är det mycket viktigt att företagens styrelser har en strukturerad ESG-strategi så att alla i företaget arbetar mot samma mål, menar Monica Lagercrantz.

Läs även: Ny certifiering globala hållbarhetsmålen.

Det gäller för företag att identifiera sina ESG-styrkor och svagheter, öka sina ESG-insatser och bana väg mot hållbar tillväxt och progressiva affärsmöjligheter.

– En övergripande ESG-strategi är inte bara en bra idé, det är en absolut nödvändighet för att verka i dagens kommersiella miljö.

Komplext med ESG

Monica Lagercrantz menar att ESG håller på att bli en av de största skillnaderna mellan framgångsrika företag med starka varumärken och engagerade team och bolag som kommer att brottas med ineffektivitet, lönsamhet och att smartare bolag springer förbi.

– Men för att lyckas krävs det att man har en klar bild av vilka hållbarhetsproblem som man kan bidra till att lösa.

Hon konstaterar att ESG är ett mycket komplext område.

– Det går att göra hur stort som helst. Det gäller att plocka ner molnet och göra något konkret. Det är bättre med några få mål så att det inte blir för yvigt.

Attraherar talanger

Monica Lagercrantz pekar på en rad vinster som man kan göra genom att ha ett starkt fokus på ESG.

– Ofta leder det till att man kan minska sina produktionskostnader genom att identifiera de delar av processerna som är ineffektiva. Genom riskhantering, som är en viktig del i arbetet med ESG, kan man också skydda verksamhetens resurser mot skador så att verksamhetens mål kan nås till en så låg kostnad som möjligt.

Vidare är ett företag som har hållbarhet integrerat i sin affärsmodell något som attraherar talanger att söka sig till dem.

– Det ger företaget ett bra rykte och gör att människor känner tillit. Ett hållbart företag är en möjlighetsmagnet.

Alla företag är på olika nivåer när det gäller hållbarhet.

– Det är viktigt att man gör först av allt en utvärdering av var man står idag och utifrån denna nulägesanalys kan man sikta framåt mot vad man vill uppnå. Sedan gäller det att hitta vägen dit, avslutar Monica Lagercrantz.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.