-->

Med hållbarhet i fokus

Inspiration En transformation av hela företaget mot en hållbar verksamhet samtidigt som de har en snabb tillväxt. Evelina Lindgrens ambitioner som vd för förpackningsföretaget Apak är skyhöga. Men den snabba tillväxten som vilar på en stabil företagskultur pekar på att hon är på helt rätt väg med sitt familjeföretag.

Med hållbarhet i fokus
Evelina Lindgren har fördubblat omsättningen i familjeföretag Apak sedan hon klev in som vd 2015. Foto Nicklas Elmrin.

När Evelina Lindgren blev vd för familjeföretaget Apak 2015 var hon 29 år, men hade redan hunnit vara vice vd några år. Steget kunde därför inte tyckas så stort, särskilt som hennes far Åke Lindgren var vd. Men självklart har det funnits många utmaningar då företaget och de mindre bolag som ingår i koncernen har växt kraftigt. Apak omsatte 278 miljoner kronor när Evelina Lindgren började som vd och är nu uppe i 550 miljoner kronor, allt med inriktning på att tillhandahålla smarta och hållbara förpackningslösningar. En resa som gjort att hon blivit rätt omskriven i media bland annat som framtidens kvinnliga ledare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Jag hade en tydlig bild vad jag ville åstadkomma när jag tog över vd-rollen och det började jag att kommunicera direkt, berättare Evelina Lindgren. Det handlade om att sätta mål och vision och ha ett långsiktigt perspektiv.

Struktur ett måste

Hon hade också tydligt klart för sig att en snabb tillväxtresa har sina utmaningar. För hon är övertygad om vikten av att behålla en balans mellan å ena sidan snabbhet och entreprenörsanda och å andra sidan utveckling av strukturer.

Evelina Lindgren har utsetts till årets företagare. Foto: Nicklas Elmrin.
Evelina Lindgren har utsetts till årets företagare. Foto: Nicklas Elmrin.

– Det är viktigt att få balansen att funka så man inte hamnar ”off track”, betonar hon. Faktum är att vi blivit framgångsrika tack vare vår flexibilitet och den får inte kvävas. Samtidigt är strukturer och processer inte heller ett självändamål utan ett stöd, men måste finnas med.

Evelina Lindgren lyfter gärna upp den unika kunskap om förpackningar som Apak har. Deras roll är att vara ett mellanled mellan slutkund och producent, men att bidra med ett stort kunnande där de framgångsrikt kan hjälpa slutkunden att få rätt lösning. Bland kunderna märks företag som Scania, Volvo och Apoteket.

Evelina Lindgren refererar också gärna till sin farfar som köpte företaget, som startades redan 1917, på 1960-talet och som brann för att hjälpa kunder och sin far som är väldigt duktig på det tekniska kring förpackningar och att hon nu kan bidra med organisations- och ledarskapskunnande.

– Jag känner en väldig kraft att driva ett bolag som präglat min uppväxt, betonar Evelina Lindgren. För mig är det viktig att driva ett lönsamt och hållbart företag där det är roligt att gå till jobbet och där det finns ett stort engagemang.

Extern ordförande

Vilka är då framgångsfaktorerna för hennes sätt att leda företaget. På ett övergripande plan menar hon något som de senaste 2,5 åren bidragit till den positiva utvecklingen är att koncernen fått en extern styrelseordförande efter att de under många år inte haft något aktivt professionellt styrelsearbete utan löst allt inom familjen och ledningsgruppen.

– Nu har vi fått en mer objektiv kravställare och en styrelse där vi lyfter övergripande diskussioner, konstaterar Evelina Lindgren. Det har varit väldigt nyttigt att renodla olika funktioner som styrelse och ledningsgrupp. Nu har vi fått ett riktigt strategiskt perspektiv.

En annan framgångsfaktor är att satsa på ett hållbart ledarskap där alla delar är i balans. För fungerar hela organisationen bra så spiller det också ut på kunder som man tar hand om på ett bättre sätt. Evelina Lindgren ser ledarskapsfrågorna som något man aldrig blir klar med. Utmaningen här är att göra det abstrakta mer konkret och se till att man faktiskt pratar kultur i organisationen.

Byggt övningsbank

Uppenbarligen har de på Apak lyckats med att ta kulturarbetet framåt och jobbar över tid och strategiskt med kulturfrågor på företaget. De har även skapat interna ledaskapsprogram för att få ”fanbärare” för kulturen och alla chefer ses flera gånger per år för att säkerställa att de 65 medarbetarna har en gemensam syn.

– Jag jobbar också väldigt mycket löpande med kommunikation och information så alla ska vara uppdaterade om hur det går för företaget och vad som är viktigast just nu, berättar Evelina Lindgren. Sedan har vi förstås kick offer och olika hälsofrämjande aktiviteter. Det viktiga är att jobba med kulturen på många olika sätt och framför allt ha kontinuitet i det arbete man gör.

Hållbart företag

Evelina Lindgrens vision om ett hållbart ledarskap går hand i hand med den extremt snabba omställning företaget just nu gör mot att arbeta helt hållbart.

– Att bli ett hållbart företag, på riktigt, och en inspirationskälla för andra är just nu vårt absolut viktigaste fokus, betonar hon. Vi blev exempelvis först i världen att verifieras enligt den nya standarden för ISO 26 000 i juli 2021.

Hon beskriver omställningen med att mycket energi och tid nu går till att försöka göra affären hållbar för framtiden. Apak vill göra omställningen i princip här och nu och det innebär en lång rad beslut som påverkar tillväxt, vad de säljer och vilka lösningar de kommer att kunna erbjuda kunderna.

– Och vi måste fundera om vår nuvarande affärsmodell verkligen håller och våga utmana gamla sanningar, säger Evelina Lindgren. Samtidigt vill vi ju växa för att kunna bli en större spelare som kan påverka ännu mer.

Enligt henne är dock målet tydligt, även om vägen dit ännu inte är helt glasklar.

– Hade vägen varit helt klar för oss så hade jag tyckt att vårt mål är för lågt satt. Hållbar omställning är den enskilt störa utmaningen vi alla står inför och då måste vi sikta högre – och nå målet snabbare. Även om vi inte ännu vet exakt hur det skall gå till.

Fakta Evelina Lindgren

 • Ålder: 35
 • Bor: Göteborg
 • Familj: Sambo, mamma och pappa samt två syskon.
 • Intressen: Vara ute i naturen, träna och umgås med familjen.
 • Roligast med jobbet: Att inspirera och driva förändring.

Fakta Apak

 • Grundades 1917 i Göteborg.
 • Finns på två orter, Mölndal och Eskilstuna.
 • Har cirka 65 anställda, i koncernen jobbar totalt 90 anställda.

Viktigt för Evelina Lindgrens ledarskap

 • Att vara en god förebild och leva som man lär.
 • Att vara inspirerande och genuin.
 • Att vara lösningsorienterad och se möjligheter. Att vara positiv till utmaningar.

Evelina Lindgrens största utmaningar som vd

 • Att hela tiden hitta sätt att driva vidare företaget så att utvecklingen inte stannar av.
 • Att kunna ställa om till en hållbar verksamhet som är rustade för framtiden.

Det är Evelina Lindgren mest nöjd med som vd

 • Att vi kommit långt med att utveckla en arbetsplats där de anställda trivs. Det känns som en framtidens arbetsplats.
 • Vårt hållbarhetsarbete och det driv vi uppvisat och fortsätter uppvisa.
 • Jag är väldigt stolt över det gäng medarbetare vi är. Utan allas insatser här hade vi inte varit där vi är nu.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.