Har ni en kultur som främjar flow eller ”bore-out”?

Krönika Som vd har du förmodligen behövt ägna en hel tid och energi i samtal med dina ledarkollegor kring hur ni säkerställa att era medarbetare får en bra balans mellan utmaningar och återhämtning. Ni vill se ett högt engagemang, men samtidigt inte riskera att er medarbetare bränner ut sig.

Har ni en kultur som främjar flow eller ”bore-out”?
Thomas Dimming är krönikör hos Vd-tidningen.

Det kan vara bra att ha med sig i dessa diskussioner att forskning om välmående och prestation visar att det är fel att tro att avkoppling och kravlöshet ger oss välmående och skapar en positiv kultur i längden.

Vi människor behöver bli utmanade och få bli absorberade av svåra arbetsuppgifter för att må bra. Vi behöver regelbundet få hamna i flow, detta sköna tillstånd där man för en stund förlorar sig bortom tid och rum genom att bli helt absorberad av en spännande utmaning.

Så, för att skapa en uthålligt positiv kultur i ert företag måste det finnas en viss mängd svåra och utmanande arbetsuppgifter som kommer kräva utforskande, experimenterande och lärande. För vissa innebär detta att få arbeta i metodiskt och analytiskt med egna individuella uppgifter, medan för andra innebär det att kreativt samarbeta med andra.

Nyckeln till regelbunden flow är arbetsuppgifter som kommer kräva ansträngning, men som inte innebär för stor stress på grund av bristande förmåga. Det är balansen mellan en spännande utmaning och en realistisk förmåga att lösa den som är nyckeln till flow.

Självklart behöver vi alla regelbundna pauser och återhämtning efter perioder av intensivt arbete, annars riskerar vi att bränna ut oss. Många fall av utbrändhet beror på för alltför långa perioder av obalans mellan flow och återhämtning.

Alternativet till att få sätta tänderna i spännande problem och få ge sig ut i det okända är att istället få uppleva “bored-out syndrome”. I detta tillstånd har man för lite, och för tråkiga saker, att göra. Denna typ av undersysselsättning kan leda håglöshet, men även till sjukdom. Vi mår psykiskt dåligt att inte känna stimulans på jobbet. Problemet är tyvärr att det inte pratas om understimulans i många företag, utan det är vanligare att istället anstränga sig för att få det att se ut som man har mycket att göra. Många vill undvika den sociala skam det kan vara att ha för lite att göra.

Så, hur kan ni som företag ta nästa steg för att hitta den där gyllene balansen mellan för mycket krävande jobb och för lite? Hur kan ni underlätta för era medarbetare att oftare hamna i flow och aldrig behöva uppleva ”bored out syndrome”. Kommer det kräva en ärligare och mer konstruktiv dialog kring vad som förväntas och vad som behöver undvikas?

Fakta

Fakta Thomas Dimming

Thomas Dimming har över 20 års erfarenhet med att stödja ledare och ledningsgrupper med att skapa en mer engagerad kulur. Han är idag rådgivare och föreläsare.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.