Semestern är helig i Sverige

HR & Arbetsmiljö Undersökningen ”The Perfect Match 2023” som genomförts av SD Worx, som levererar HR-tjänster, visar att svenskar gillar att vara lediga mer än andra européer.

Semestern är helig i Sverige
En anledning till att anställda i Sverige prioriterar semester kan vara att de inte är så noggranna med att ha koll på hur mycket de jobbar. Foto: Adobe Stock

Undersökningen omfattar svar på en stor mängd frågor, från 984 anställda på svenska företag och organisationer, samt från 315 representanter för arbetsgivare. Totalt omfattar undersökningen 16 europeiska länder, med sammanlagt 16 011 anställda och 4 833 representanter för arbetsgivare. Undersökningen genomfördes under februari 2023.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Vad gäller semester säger 29,8 procent av anställda i Sverige att de skulle ta mycket mer ledigt om de fick så många betalda semesterdagar som de vill. Det kan jämföras med 22,4 för samtliga länder. 34,2 procent i Sverige skulle ta lite mer ledigt, medan andelen totalt är 37,3 procent. 30,8 procent i Sverige och 33,6 procent skulle ta lika mycket ledigt som under nuvarande omständigheter.

Representanterna för svenska arbetsgivare är, föga förvånande, inte lika positiva till hur många betalda semesterdagar som helst. 36,9 procent är negativa till det här, jämfört med 27,1 procent totalt. Av det följer att 27,5 procent i Sverige är positiva, jämfört med 36,4 procent totalt. 35,6 procent i Sverige och 36,5 procent totalt ställer sig neutrala.

– Svenskar värdesätter ledighet mer än andra européer. Det är intressant att se att en betydande andel av de anställda skulle ta ännu mer ledigt om de hade möjlighet till fler betalda semesterdagar. Dessa resultat ger utrymme för tolkningar och indikerar att svenskarna kanske redan har relativt generösa semesterförmåner. Det är dock viktigt att arbetsgivare och anställda fortsätter att arbeta tillsammans för att säkerställa en hållbar arbetsmiljö och välbefinnande för alla parter, säger Magnus Engman, Sverigechef på SD Worx. 

En anledning till att anställda i Sverige prioriterar semester kan vara att de inte är så noggranna med att ha koll på hur mycket de jobbar. Därför kanske semestern blir en viktigare ventil för att undvika utbrändhet än i många andra länder. 30 procent av anställda i Sverige håller koll på hur mycket de arbetar, jämfört med 39,8 procent totalt. 19,4 procent i Sverige bryr sig inte alls om det. Andelen totalt är 12,5 procent.

En viktigare ventil

I övrigt är anställda i Sverige tämligen nöjda med sina arbetsplatser. Upplevelserna av viktiga områden som hur rekrytering går till, onboarding, utbildning och möjligheter till utveckling, karriärplanering, uppföljningar, möjligheter att ge feedback, anställdas välmående, med flera är likartade: 40 – 50 procent tycker att insatserna är tillräckliga i samtliga fall. Man kanske kan tolka uppfattningarna som att det är ”lagom”?

Två områden sticker ut på ett positivt sätt. 61,2 procent anser att insatserna för att främja samarbete är tillräckliga och 59,3 procent tycker det samma om hur intern kommunikation sköts.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.