Så mår anställda i Sverige idag

HR & Arbetsmiljö Hygien- och hälsobolaget Essity har låtit Sifo undersöka hur svenska arbetstagare mår. Rapporten visar bland annat att 95 procent vill förbättra sitt fysiska välbefinnande, 83 procent sitt mentala och 71 procent sitt sociala välbefinnande. Kvinnor mår i allmänhet sämre än män.

Så mår anställda i Sverige idag
15% önskar få möjlighet att röra på sig under arbetstid. Foto: Adobe Stock

WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Med det som bakgrund har hygien- och hälsobolaget Essity låtit Sifo fråga drygt 1000 svenskar i sysselsättning hur de mår inom respektive område – och om och hur arbetsgivare kan bidra till att förbättra de anställdas hälsa.

Hälften säger att de mår bra fysiskt just nu – men 13 procent mår ganska eller riktigt dåligt. Nästan alla vill må bättre. Tre av fyra tycker att deras jobb påverkar deras fysiska hälsa och två av fem tror att jobbet kan göra något för att hjälpa dem att må bättre. Många önskar att de fick tid att träna på jobbet, 15% vill det. Nästan två av fem har blivit sjukskrivna på grund av fysiska problem, och fler kvinnor än män har blivit sjukskrivna.

Många anställda i Sverige mår bra mentalt, men en del mår också riktigt dåligt – och även här fler män än kvinnor. 83% vill förbättra sitt mentala välbefinnande. Nästan två av fem tror att arbetsgivaren kan hjälpa till att förbättra situationen, med mindre stress, tydligare struktur och bättre ledarskap som efterfrågas. En fjärdedel av de anställda har varit sjukskrivna på grund av problem med sin mentala hälsa. Fler kvinnor (17%) än män (13%) har varit sjukskrivna.

Män och kvinnor svarar i stort sett likadant om sitt sociala välbefinnande. Mer än hälften säger att de mår bra, medan 11 procent mår dåligt. Sju av tio vill förbättra sitt sociala välbefinnande, framför allt yngre personer. De flesta anser att jobbet påverkar deras sociala välbefinnande, men bara en liten del tror att arbetsgivaren kan göra något åt det. After works och mer teamarbete är förslag som nämns. Undersökningen visar också att 6 procent har varit sjukskrivna på grund av sitt sociala välbefinnande, lika många män som kvinnor.

Frida Gustafson, Health and Safety Manager på Essity i Sverige, kommenterar:

– Det är ett dystert resultat på sina håll. Jag reagerar särskilt på att så pass många önskar må bättre både mentalt och socialt. Det blir också tydligt vilken påverkan vi som arbetsgivare kan ha och har – och att vi måste tänka bortom god ergonomi och friskvårdsbidrag, säger Frida Gustafson.

– Jag är övertygad om att vår fysiska, psykiska och sociala hälsa och vårt välbefinnande är nära sammankopplade och påverkar varandra på otaliga sätt. Att börja investera i ett område kan snabbt leda till en positiv effekt även på de andra områdena, avslutar Frida Gustafson, Health and Safety Manager på Essity i Sverige.

Från undersökningen

55% upplever att det fysiska välmåendet är väldigt/ganska starkt

13% upplever att det fysiska välmåendet är väldigt/ganska svagt

95% vill förbättra det fysiska välbefinnandet

76% säger att arbetsplatsens har mycket/ganska stor betydelse för det fysiska välmåendet

40% säger att arbetsplatsen kan göra något konkret för att förbättra det fysiska välmående

15% önskar få möjlighet att röra på sig under arbetstid

37% har sjukskrivit sig av skäl kopplade till det fysiska välmåendet

58% upplever att det mentala välmåendet är väldigt/ganska starkt

14% upplever att det mentala välmåendet är väldigt/ganska svagt

83% vill förbättra det mentala välbefinnandet

86% säger att arbetsplatsens har mycket/ganska stor betydelse för det mentala välmåendet

38% säger att arbetsplatsen kan göra något konkret för att förbättra det mentala välmåendet

21% önskar mindre stress, 10% tydligare struktur och 10% önskar bättre arbetsledning

28% har sjukskrivit sig av skäl kopplade till det mentala välmåendet

58% upplever att det sociala välmåendet är väldigt/ganska starkt

11% upplever att det sociala välmåendet är väldigt/ganska svagt

71% vill förbättra det sociala välbefinnandet

71% säger att arbetsplatsen har mycket/ganska stor betydelse för det sociala välmåendet

13% säger att arbetsplatsen kan göra något konkret för att förbättra det sociala välmåendet

18% önskar After Works, 10% bättre sammanhållning/teamarbete

6% har sjukskrivit sig av skäl kopplade till det sociala välmåendet

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.