Så ser du om dina medarbetare vill sluta – och så får du dem att stanna kvar

Medarbetare Vad kan du göra för att behålla dina bästa medarbetare? Första steget är att uppfatta signalerna, och att agera på dem i tid. Här är 19 tecken på att dina anställda vill sluta, och 5 saker du kan göra för att hålla dem kvar.

Så ser du om dina medarbetare vill sluta – och så får du dem att stanna kvar
Bristande engagemang kan vara tecken på att medarbetaren tänker säga upp sig. Foto: Adobe Stock

En viktig medarbetare säger upp sig – och du känner dig tagen på sängen. Var kom det här ifrån?!

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Känns scenariot igen? Många arbetsgivare har varit med om att förlora en värdefull anställd, och har känt sig träffad av en blixt från klar himmel av uppsägningen. Men ofta fanns varningstecknen där, för den observanta arbetsgivaren att fånga upp. Och ibland går det att rädda kvar medarbetaren om du agerar i tid.

19 tecken på att dina anställda funderar på att sluta

 1. De ställer in schemalagda möten med teamet.
 2. De ställer in enskilda möten med dig.
 3. Deras produktivitet har minskat mer än normalt.
 4. De visar mindre intresse för att lära sig nya saker.
 5. De har agerat mindre än tidigare som en teammedlem.
 6. De har arbetat så lite de kunnat oftare än tidigare.
 7. De frågar inte längre efter utvecklingsmöjligheter som nya projekt eller befordran.
 8. De har varit mindre intresserade än tidigare att göra sina chefer nöjda.
 9. De har varit mindre villiga att åta sig långsiktiga projekt.
 10. De intar inte längre en aktiv roll i gruppdiskussioner.
 11. De har blivit mer negativa i sin attityd.
 12. De har ansträngt sig mindre och har haft mindre arbetsmotivation än tidigare.
 13. De har visat mindre intresse för jobbrelaterade frågor än tidigare.
 14. De har uppvisat missnöje med sitt arbete oftare än tidigare.
 15. De har varit mer missnöjda med sin ledning än tidigare.
 16. De anmäler sig inte längre frivilligt för att ta hand om olika projekt.
 17. De har ofta lämnat arbetsplatsen tidigare än förut.
 18. De har tappat entusiasmen för verksamhetens mission.
 19. De har uppvisat mindre intresse att arbeta med kunder än tidigare.

Så håller du kvar dina medarbetare

Om du misstänker att en anställd funderar på att sluta, vad kan du göra? För att behålla en uppskattad medarbetare bör du inte invänta personens avskedsbrev.

I artikeln ” Why People Quit Their Jobs” i Harvard Business Review från september 2016 hänvisas till forskning, som visar att det är bättre för arbetsgivaren att förekomma än att förekommas i det här fallet. Om du vill locka medarbetaren att stanna kvar bör du alltså ge den anställde ett erbjudande innan han eller hon har hunnit få ett nytt jobb, hellre än att komma med ett motbud när medarbetaren redan har erbjudits nytt jobb på annat håll. Enligt forskningen kommer nämligen 50 procent av alla anställda som accepterat ett motbud och stannat kvar hos arbetsgivaren att säga upp sig inom ett år.

Här är några tips på vad du kan göra för att locka medarbetaren att stanna kvar:

 1. Ha ett möte med medarbetaren. En rak och öppen dialog kan åstadkomma mycket. Fråga hur hen har det, och om det är något du kan göra för att personen ska trivas bättre. Kanske händer det saker på hemmaplan som du behöver känna till? Lyssna, visa empati, fundera på lösningar.
 2. Visa uppskattning och respekt. Att känna sig uppskattad och sedd på arbetet har stor betydelse för vilken tillfredsställelse anställda känner på sina jobb.
 3. Erbjud utvecklingsmöjligheter. Ett steg vidare i karriären, få möjlihet till kompetensutveckling, mer ansvar, att få bidra i något viktigt projekt – för många medarbetare är det viktigt att få chansen att växa och utvecklas i arbetet.
 4. Betala mer. Lönen är inte avgörande för alla anställda, men den kan vara ett viktigt skäl till varför en medarbetare söker nytt jobb.
 5. Se över arbetsbelastningen och uppmuntra balans mellan jobb och fritid. Stress eller oflexibla arbetstider kan få medarbetare att titta efter grönare gräs på andra sidan stängslet. Är hög arbetsbörda eller oflexibel arbetssituation problemet, fundera på vad du kan göra åt saken.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.