4 knep för att bromsa kompetenstappet

Kompetensförsörjning I Sverige råder det akut kompetensbrist inom flera branscher, inte minst inom IT. Affärsutvecklaren Mette Svensson ger sina fyra bästa tips för att hantera problemet.

4 knep för att bromsa kompetenstappet
Kompetensbrist gör det viktigare att hålla kvar sin personal. Foto: Adobe Stock

Nackademin gjorde nyligen en pulsmätning bland några av Sveriges största företag, där det framgår att många branscher lider av akut kompetensbrist. Fler än hälften anser att kompetens saknas i deras bransch. Den vanligaste bristen är enligt Mette Svensson att det saknas kunskap gällande digitala verktyg för att utföra vanliga arbetsuppgifter i vardagen – och för att klara av morgondagens uppgifter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Det finns en missmatch mellan den kompetens som finns och det behov som företagen har i dag men också börjar få allt mer. Utmaningen ligger i att hitta en matchning kring det man kan utbilda sig till i dag kontra det som behövs i näringslivet, säger hon.

Arbetsgivare måste vara attraktiva

Mette Svensson.

Om man inte lyckas stötta upp kompetensbristen kommer det att leda till inställda expansioner av företag. Det leder i sin tur till minskade exporter, minskade omsättningar och hämmad import av extern arbetskraft.

– Vi lever till stor del av importerad arbetskraft i dagens läge, men om Sveriges företag inte är attraktiva på marknaden så tappar vi den, säger Mette Svensson.

Det enda sättet att säkra sin tillväxt är att bli den mest attraktiva arbetsgivaren, men hur ska man gå till väga för att kunna verka i den globala konkurrenskraften?

– Vi behöver fler utbildningar inom nytänkande och innovation, därför man kan inte som samhället ser ut i dag, eller än mer imorgon, förlita sig på en högskoleutbildning man gick för flera år sedan. Man måste hela tiden leva i det livslånga lärandet och hålla sig á jour.

Låg prioritetsgrad största utmaningen

Den enskilt största utmaningen som Mette Svensson har identifierat inom näringslivet när det kommer till att motverka kompetensbristen är en låg prioritetsgrad.

– Jag upplever att många inte tror att de har resurser att kompetensutveckla personalen, men man måste prioritera personalens fortbildning, annars kommer man inte kunna rekrytera nya talanger. De behöver helt enkelt göra sin SWOT-analys för att se att kompetenshöjningen är en avgörande investering.

Fakta

4 knep för att behålla kompetensen

1. Identifiera behovet – För att säkerställa en effektiv kompetensutveckling som är relevant så måste företag utvärdera sina behov och identifiera de områden där det finns brister i kompetensen.

2. Ha realistiska mål och förväntningar – För att minska risken för besvikelse och öka chansen för framgång är det viktigt att ha uppnåbara mål och förväntningar. Se över vilka mål som är relevanta, givande och utmanande för medarbetarna, men undvik att sätta för höga eller för låga mål. Säkerställ också att förväntningarna på hur utbildningen kan bidra till företagets framgång är realistiska.

3. Lägg inte ansvaret för kompetensutveckling på medarbetare – Om du har en ledningsposition i ditt företag är det viktigt att inte bara erbjuda kompetensutveckling för de anställda utan faktiskt se till att de får utrymme att använda möjligheten. Många företag lägger ansvaret på sina medarbetare att kompetensutvecklas vilket leder till att det aldrig sker. Därför måste du i ledningsposition se till att uppmuntra en kultur av lärande och aktivt jobba för att medarbetarna kompetensutvecklas.

4. Satsa på kontinuerlig utbildning – Kompetensutveckling är inte något som görs en gång och sedan är avklarat, utan det är en kontinuerlig process. Arbetsmarknaden förändras konstant och därför är det viktigt att uppdatera och förbättra sin kompetens över tid för att förbli konkurrenskraftig.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.