5 utgiftsposter när personal slutar

Ekonomi Spartider? Ett sätt att hålla i kostnaderna är att behålla personalen – här är fem utgiftsposter som personalomsättningen för med sig.

5 utgiftsposter när personal slutar
Se upp för medarbetare som vill sluta. De kostar företaget mer än kanske tror. Foto: Adobe Stock

När medarbetaren slutar drabbas företaget av kostnader. Det är inte bara rekryteringen av ny personal som står på utgiftslistan. Det finns också ”osynliga” minusposter som handlar om allt från produktivitetsförluster till upplärning av nyanställda.

HR-företaget Simployer har listat fem stora utgiftsposter för personalomsättningen:

  1. Sjunkande produktion. Den som ska sluta producerar mindre och är inte lika effektiv under slutfasen av sin anställning.
  2. Beslut och förankring. Intern process för beslut om ersättare och eventuell organisationsförändring.
  3. Rekrytering och intervjuprocess. Annonsering, research och intervjuer tar medarbetares tid.
  4. Utbildning och mentorskap. Tid för upplärning och onboarding av den nya medarbetaren.
  5. Lägre produktivitet. Det tar tid för den nyanställde att producera på samma nivå som en erfaren medarbetare.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.