Så lanseras Teams på bästa sätt i företaget

Digitalisering & IT Hur ska man komma på banan snabbt med Microsoft Teams? Här ger telekomföretaget Telavox sina bästa tips kring detta, allt för att företaget ska kunna ge alla möjligheter för samarbete och kommunikation som Teams erbjuder!

Så lanseras Teams på bästa sätt i företaget
90  procent av alla företag som börjar använda Teams har ingen uppsatt plan för implementeringen.

Majoriteten av företag världen över använder redan Office 365 eller Windows i sin verksamhet – vilket innebär att Microsoft redan är en internt etablerad miljö för de flesta. Eftersom Teams dessutom är gratis gör det ofta att tröskeln för implementering blir ännu lägre. Samtidigt finns det många saker att ta hänsyn till vid en lansering av Teams och när alla system ni redan använder er av i verksamheten ska integreras.

Två vanliga metoder vid implementering

Det finns två huvudsakliga sätt att etablera nya verktyg eller system i sin organisation – och Teams är inget undantag!

1. Låt alla börja samtidigt

90  procent av alla företag som börjar använda Teams har ingen uppsatt plan för implementeringen. Alla börjar då arbeta i det samtidigt och kan helt fritt sätta upp team, lägga upp filer och kommunicera ihop på olika sätt. Fördelen med detta är att det går fortare att komma igång över hela företaget – nackdelen är att det inte finns någon struktur för ett gemensamt arbetssätt.

2. Sätt en struktur som sedan gäller

Det andra sättet är att etablera arbetsmetoderna redan från början, och att vara noggrann med strukturen för mappar, team och projekt innan man låter hela företaget börja arbeta praktiskt med det. Nackdelen här är istället att det blir en längre startsträcka.

Steg för steg – så lyckas ni med en bra intern lansering

Avgörande för att framgångsrikt lansera ett nytt system eller implementera nya funktioner handlar om de mjuka värdena. Se till att människorna står i centrum och låt adoption vara den viktigaste delen av implementationen – inte tekniken!

1. Skapa ett pilotprojekt

Oavsett vilken metod man väljer inför implementeringen är det viktigt att inleda arbetet med att låta en utvald grupp testa Teams i ett pilotprojekt. Genom att ta in personer med blandade roller från olika avdelningar ser ni företagets behov ur alla tänkbara perspektiv. Vilka samarbetsverktyg eller kommunikationsmedel man använder i sitt arbete kan variera över verksamheten – därför är det viktigt att ta reda på vad som efterfrågas.

Telefoni och växel är exempelvis en fundamental kommunikationskanal för hela företaget – men hur det används i praktiken skiljer sig åt mellan bland annat kundservice och marknad, ekonomi eller IT-support. En grupp kan vara helt beroende av att ha en smidig softphone direkt i datorn, medan en annan förlitar sig mycket på chattverktyget för sin interna kommunikation.

I Teams går det enkelt att integrera såväl telefonsystem som CRM och andra applikationer som krävs i vardagen – och det är upp till pilotprojektet att reda ut behoven.

2. Förbered medarbetarna

I grund och botten är det förändringsviljan som är nyckeln till huruvida Teams kommer göra succé i verksamheten – eller inte. Vid implementation av ett helt nytt arbetssätt, som Teams ju innebär, krävs att alla medarbetare är informerade, utbildade och förstår varför det ska börja användas i verksamheten.

Många tycker att det är jobbigt med nya saker, att förändra ett beteende eller att lära sig ett helt nytt system. Någon som är van vid att mejla i första hand är kanske inte ens intresserad av att börja chatta – och har man haft en fast telefon på skrivbordet i 15 år kan det kännas märkligt att behöva hantera alla sina kontakter och vidarekoppla samtal via en mobil.

Det kanske viktigaste i implementationen av Teams är alltså att lyckas bevisa vad som faktiskt kommer bli bättre för varje individ i dennes dagliga arbete.

3. Utse ambassadörer

Parallellt med ett pilotprojekt och en bred intern utbildning är det även nödvändigt att ta fasta på de personer som brinner lite extra för tjänsten. Genom att utse ambassadörer eller sponsorer kommer det gå lättare och bli roligare för resten av företaget att faktiskt lära sig. Dessa personer finns tillgängliga för att svara på frågor, hjälpa till och vara en positiv kraft i hela arbetet. När någon faktiskt förstår vilka fördelar Teams kan innebära för denne personligen, tenderar den positiva andan att sprida sig otroligt fort i verksamheten.

Tips: Ambassadörerna ska helst inte vara chefer eller ansvariga – det kan lätt bli krystat. Det bästa är att det är personer som genuint gillar lösningen!

Tekniken är sekundär!

Själva IT-projektet är den enkla biten när det kommer till att implementera Teams och dess möjligheter i verksamheten. IT-avdelningens i princip enda uppgift blir att köpa in tjänsten och aktivera den. Teams i sig går ofta att börja använda direkt, eftersom det redan är en del av Microsoft. När det däremot handlar om integrationen av andra system och funktioner kan det behövas några manuella insatser från IT-avdelningen för att få verktygen att smidigt samarbeta med varandra.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.