-->

Så får du intraprenörerna att växa på ditt företag

UIntraprenörer Alla företag vill ha kreativa och nytänkande medarbetare som med driv och affärssinne utvecklar nya produkter och tjänster. Men hur skapar man en företagsmiljö som främjar intraprenörskap? Jeanette Engzell vid Uppsala universitet pekar på några viktiga faktorer i sin avhandling.

Så får du intraprenörerna att växa på ditt företag
Alla företag behöver lyfta fram kreativiteten hos medarbetarna. Foto: Stock Adobe.

Intraprenörer är, enligt Jeanette Engzell, företagens dolda tillgångar och bidrar med nya idéer och lösningar, bygger nätverk och hittar resurser både inom och utom företaget för att kunna genomföra och slutföra projekt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?
Jeanette Engzell vid uppsala universitet forskar kring intraprenörskap.
Jeanette Engzell vid uppsala universitet forskar kring intraprenörskap. Jeanette Engzell vid uppsala universitet forskar kring intraprenörskap.

Ändå är företagen inte alltid medvetna om deras betydelse, menar hon.

– Intraprenörskap är ett relativt okänt begrepp jämfört med till exempel entreprenörskap. Ofta är intraprenörerna inte kända vare sig inom eller utom företaget, vilket gör att företaget inte är medvetet om deras betydelse, säger hon.

Tre typer av intraprenörer

I sin avhandling identifierar Jeanette Engzell tre olika typer av intraprenörer:

Den uthållige intraprenören.

En individ som jobbar i en företagsmiljö där tid är en bristvara. Dock finns stort utrymme att bestämma över sin arbetsdag och intraprenören blir belönad vid extra goda prestationer. Intraprenören är en ”A-spelare” som inte ger upp vid motgång.

Den försummade intraprenören.

En individ som jobbar på ett företag där det finns gott om tid att utföra sina uppgifter, men graden av självständighet är låg. Den försummade intraprenören blir sällan uppmärksammad och belönad för extra goda prestationer, men har å andra sidan en stark inre motivation att göra ett extra bra jobb.

Den privilegierade intraprenören.

Det finns gott om tid att utföra sina arbetsuppgifter och stor frihet att bestämma över sin arbetsdag. Intraprenören blir alltid uppmärksammad och belönad för extra bra resultat. Den privilegierade intraprenören är nöjd med företagsmiljön och trivs bra på jobbet.

Fem viktiga faktorer

Enligt Jeanette Engzell har företagsmiljön en stor betydelse för intraprenörskapet. Även om intraprenörerna har en stark inneboende drivkraft har företagen stora möjligheter att aktivt skapa förutsättningar som påverkar medarbetarnas vilja att utveckla nya produkter och tjänster.

Fem faktorer är särskilt viktiga:

  1. Ge medarbetarna självständighet.
  2. Ge medarbetarna erkännande och belöning.
  3. Uppmuntra risktagande och experimenterande.
  4. Ge stöd från ledningen.
  5. Lyft fram förebilder.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.