Rollen spelar roll

Krönika Inför en ledningsgruppsutveckling fick jag klart för mig att företaget jag skulle arbeta med brottades med en fråga som gällde dess överlevnad. Problemet enligt vd var inte att frågan inte gick att lösa. Problemet var att ledningen inte förmådde sätta ner foten.

Rollen spelar roll
Michael Soderling är krönikör i Vd-tidningen. Foto: Peter Knutson.

För att få mer kött på benen sände jag en enkät till ledningsgruppen. I svaren framgick behov av att fastställa vilka frågor som skulle avhandlas i vilket forum samt att tydliggöra ledningsgruppens mandat. Vidare syntes att gruppen var splittrad, hade svårt att fatta beslut och till och med befann sig i en maktkamp.

När jag träffade gruppen blev det uppenbart att man inte klargjort rågången mellan styrelse och ledningsgrupp. Som jag ofta ser i snabbväxande bolag hade det informella sättet att leda som fungerar i det lilla företaget inte utvecklats i takt med att bolaget växt till 100 medarbetare.

I ledningsgruppen fanns människor som enbart var operativa chefer respektive människor som var operativa chefer tillika delägare och styrelseledamöter. De som besatt flera roller hade inte övervägt avgränsningen i rollen som ledningsgruppsmedlem. Därför förde de oreflekterat in frågeställningar i ledningsgruppen som snarare hörde hemma i styrelsen vilket ledde till förvirring. Dessa personer kunde också i ledningsgruppen spela delägarkortet vilket gröpte ur mandatet hos de som enbart var operativa chefer.

Gruppen behövde ta ett omtag avseende tre begrepp som är centrala för alla samarbeten: Sammanhang, mål och roll. I utvecklingsarbetet ägnade vi mycket tid åt att definiera och särskilja sammanhangen styrelsemöte och ledningsgruppsmöte samt bli överens om målen för respektive sammanhang. Vi utforskade på djupet skillnaden mellan rollen som styrelseledamot och rollen som ledningsgruppsmedlem. Med skrivningen på djupet syftar jag inte minst på att tydliggöra vilket mandat som ligger i vilken roll. Och lika viktigt, vilket mandat som inte ligger i en viss roll. Att spela delägarkortet i ledningsgruppen är ett exempel på det senare. När vi var klara med detta arbete blev det möjligt för ledningen att ta överlevnadsfrågan i rätt forum och där kunde de ganska smärtfritt lösa ut den.

Känner du igen det här är alltså tipset att gå tillbaka till ruta 1 och undersöka graden av samsyn i sammanhang, mål och roll. Min erfarenhet är att entreprenöriellt lagda människor initialt kan tycka det är på gränsen till en onödig diskussion. De dock brukar bli förvånade över att diskussionen en timme senare fortfarande inte är i mål. I förvåningen inser de samtidigt att rollen spelar roll och när samsyn är uppnådd brukar de vara glada att över gruppen tagit den krävande men ack så viktiga diskussionen. Värt att prova?

Fakta

Michael Soderling

Michael Soderling är leg. psykolog och organisationskonsult. Han arbetar med personbedömningar samt med att utveckla ledarskap, ledningsgrupper och chefer

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.