3 tips för att bygga en lojal kultur

Krönika Vissa saker kan inte mätas med pengar. Lojalitet är en av dem. En människa som är lojal mot andra är hjälpsam och vänskaplig och tar deras parti i konflikter. Lojalitet över tid kan inte heller köpas för pengar, men den går att påverka genom att tillfredsställa grundläggande mänskliga behov i relationer. Man måste förtjäna medarbetares lojalitet.

3 tips för att bygga en lojal kultur
Thomas Dimming är krönikör hos Vd-tidningen.

Men vad krävs då för att få lojala medarbetare? Hur kan du som ledare göra för att få din bästa personal att stanna så länge som möjligt? Och om de slutar, kanske få dem att en dag komma tillbaka till dig.

Att bli sedd, bekräftad och uppskattad på sitt arbete skapar lojalitet. Tyvärr upplever de allra flesta medarbetare en brist på positiv bekräftelse på sina arbetsplatser. Ledare missar helt enkelt att vara närvarande i vardagen och tydligt visa sin uppskattning genom att säga enkla saker som ”tack” och ”bra gjort”. Dessutom, de ledare som konsekvent säkerställer att de har minst veckovisa check-ins med alla i sina team bygger lojalitet på en helt annan nivå än de som missar detta enkla grepp. En check-in är inriktad på personen, inte arbetet. Frågan ”hur mår du” står i fokus, vilket öppnar för både en förståelse för personens liv på jobbet och utanför. Frågor såsom balans i livet och signaler på stress fångas upp i tid. Över tid skapas en mer personlig relation och därmed ökad lojalitet när man upplever att någon annan verkligen bryr sig om människan bakom arbetsrollen. Insikter om medarbetares mående och livssituation skapar bättre möjligheter för ledare att skapa så bra förutsättningar som möjligt för medarbetare att göra sitt bästa jobb. Erbjuds flexibla arbetsvillkor för att tillfredsställa medarbetares behov av till exempel mer balans mellan jobb och familj uppstår högst sannolikt en ökad lojalitet.

Lojalitet uppstår både mot människor och mot idéer. Lojalitet mot en idé uppstår när man ser ett värde som är större än sitt eget jag. När samhällsvärde och kundvärde står mer i fokus än egen vinning eller företagets kortsiktiga resultat väcks starkare känslor. Det uppstår en emotionell bindning som väcker engagemang. Vi människor mår bra av att jobba med ändamål som väcker vår lojalitet. Därför är det avgörande för ledare att konstant påminna om vilken nytta som det dagliga arbetet faktiskt skapar i samhället och för kunder.

Att vara lojal innebär ett ställningstagande, vilket i sig skapar spänning, dilemman och konflikter. Som individ kan man uppleva flera lojaliteter samtidigt och ibland kan dessa lojaliteter motsätta varandra. Till exempel mellan kollegor, sin profession, chefer eller till sig själv. Självlojalitet kan handla om lojalitet mot sitt eget samvete eller mot sin egen närmaste familj. Som ledare behöver du främja ett öppet samtalsklimat kring lojalitetskonflikter och själv våga ta ställning utifrån den roll du har som ledare. Att tydliggöra dina lojalitetsförväntningar gör det betydligt enklare för medarbetare att själva kunna ta ställning till hur de ska hantera sina lojalitetskonflikter.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.