Att ersätta en diplomat på ett diplomatiskt sätt

Krönika Inom utrikesförvaltningen har man med all säkerhet ett protokoll, som förvaltningen skulle sagt själv, för att ersätta en diplomat. Nyckelroller slutar, tar avsked, avlider eller kan av andra skäl inte längre upprätthålla sin yrkesroll.

Att ersätta en diplomat på ett diplomatiskt sätt
Helena von der Esch är krönikör på Vd-tidningen.

Diplomater finns även i familjer, i familjeföretag. Här är diplomatrollen inte uttalad, de är inte lika lätta att ersätta och det görs inte lika ofta.

Familjediplomaten har en roll snarlik den som bärs av en kommunikationschef – en outtalad budbärare av åsikter och insikter. Den som “vet hur alla vill ha det”. En ganska omöjlig roll men en roll som många tar på sig och som godkänns av omgivningen. För de senare är det smidigt att släppa ansvaret för jul, midsommar och diverse födelsedagsfirande till den som tar hand om förberedelser, genomförande och efterföljande städning. Städningen kan vara fysisk, också städning i form av att rätta till och snygga till där det måhända gått som det gått.

Som rådgivare till ägarfamiljer och familjeföretagare är det stundtals lätt att fråga sig vem som får och vem som tar rollen som familjens diplomat. Inte sällan är familjediplomaten någon som står hyffsat nära den mest synliga och dominanta, den som utåt sett är familjens överhuvud. Den som leder familjeföretaget.

Mest häpnadsväckande är hur svårt det är att komma ihåg diplomatrollen, denna viktiga funktion för de stora och små besluten. Kanske är det kruxet med att se bortom glansen, karisman och den höga volym som en ledare ibland står för. Och där står familjens diplomat i en trygg position centralt placerad och minns alla, kommunicerar med alla och som när det stormar gjuter olja på vågorna. För det är nästintill det enda vi kan vara helt säkra på; att stormen kommer. Förhoppningsvis inte oftare än systemet klarar av.

Som extern företagsledare, alltså icke familjemedlem, är det klokt att identifiera familjediplomaten. För att förstå det som händer och inte händer i relation till hur ett företag förvaltas, växer och utvecklas. Här är diplomaten den enda att få beslutsfattare att ro åt samma håll, att lägga meningsskillnader åt sidan till förmån för ett större perspektiv. Kontinuiteten i deras uttalade eller outtalade uppdrag är en av framgångsfaktorerna i i det långsiktiga perspektivet.

Att identifiera men också betrakta och studera familjediplomaten kan leda till nästa diplomat. Hur denna nästa person tar sig an utmaningar, anstränger sig för en standard utan att ha blivit ombedd, eller löser utmaningar. Hen kan finnas där vi minst anar det. Kanske är det du som läser dessa ord. Det enda som är säkert är att det med all säkerhet inte finns ett protokoll.

Fakta

Helena von der Esch

Senior Family Advisor, Nordic Sustainable Ownership Center, Formue.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.