Dax att revidera styrelseuppdraget!

Krönika Frågan fick sitt svar den 20 oktober! Vem lever längst, ett salladshuvud eller Liz Truss? Det blev salladshuvudet. Det är en sak att övertyga väljarna att ”det ska bli som jag vill”. Det är en annan sak att övertyga verkligheten. Nu är det ju förvisso inte bara Liz Truss som brottas med verkligheten. Den drabbar oss alla.

Dax att revidera styrelseuppdraget!
Malcolm Wiberg är partner på advokatbyrån Westerberg och krönikör i Vd-tidningen.

1999 lanserade Ray Kurzweil tesen att informationsteknologin utvecklar sig enligt ”The Law of Accelerating Returns”, med en exponentiell utvecklingstakt som fördubblas vart tionde år. Stämmer det kommer de närmaste 100 åren motsvara närmare 20 000 år av utveckling! Ska man döma av de senaste åren verkar spaningen inte helt osannolik. Om än det idag inte bara handlar om ”utveckling” utan lika mycket om förändring, och tyvärr till det sämre. Oaktat vilket, ökar kraven på vd och styrelse att ha ”örat mot rälsen”.

Under mina första år med styrelsearbete iakttog jag med förundran ”sprättagubbarna”, det vill säga de som satte en ära i att under pågående möte sprätta upp kuvertet med styrelsematerialet. Men det är klart – kom man från en värld som sett den första T-Forden rulla ut 1908 och den sista tjugo år senare, behövde man kanske inte vara på hugget. Annat är det nu. Idag är tre av fyra vd:ar osäkra på om deras produkter och tjänster är relevanta om tre år! Att kraven på dessa vd:ar förändrats är uppenbart.

Men gäller inte samma för styrelsen, är rollen verkligen densamma idag som den var när den senaste aktiebolagslagen skrevs, när styrelsens uppgift var att ”svarar för bolagets organisation och förvaltningen, och fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation”. Förvaltning och uppföljning är nog bra i och för sig , men tror vi verkligen att svaren på framtidens frågor finns att söka i backspegeln? I en värld av konstant förändring måste rimligtvis också styrelsens uppdrag handla om utveckling. Det är dags att revidera styrelsens roll.

Som ett led i revidering av styrelsens roll kommer här några av mina ”käpphästar”;

1. Bygg ett lag, bilda inte en grupp. Investera tid med varandra, upplev saker tillsammans och ha kul;

2. Bygg laget med individer som har kompetenser som kan fungera som bollplank till ledningsgruppen;

3. Säkerställa att alla delar visionen, och att alla har samma värdegrund;

4. Återbesök löpande var på S-kurvan verksamheten befinner sig, och formera styrelsens sammansättning och fokus efter det;

5. Håll ångan uppe. Stötta ledningsgruppen att fatta beslut i tid och med tillräcklig kraft.

Och avslutningsvis – sätt ett modus operandi med styrelseledamöternas ansvarsområden och mål. Planer löser förstås inte framtiden men det hjälper oss att komma dit, eller som Dwight D. Eisenhower uttryckte det; ”In preparing for battle I have always found that plans are useless, but planning is indispensable.”

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.