Prisad för avhandling om företag som tar sitt ansvar på allvar

Entreprenörskap Mathias Karlsson har i en avhandling vid Linnéuniversitetet studerat initiativet IKEAs Partnership with Social Entrepreneurs för att undersöka hur entreprenörskap som syftar att skapa ansvarsfull samhällsförändring praktiseras samt några av dess konsekvenser. För den avhandlingen har han mottagit Oskar Silléns pris för bästa doktorsavhandling och tilldelats Wallanderstipendiet i företagsekonomi. Stipendiet är på drygt 1,7 miljoner kronor och finansierar tre års heltidsforskning.

Prisad för avhandling om företag som tar sitt ansvar på allvar
Mathias Karlsson

Oskar Sillén-priset föräras årligen Sveriges främsta nya forskare i företagsekonomi. Priset och ett stipendium på 30 000 kronor delas ut till minne av Oskar Sillén, banbrytare och portalfigur inom svensk företagsekonomi.

– Det känns verkligen kul, säger Mathias Karlsson. Dels är det hedrande att få det här fina priset i en så pass hård konkurrens. Dels är det ett erkännande för min forskning i vilken jag kombinerar etnografi med filosofi. Jag är både stolt och glad.

Han menar at den viktigaste kunskapen som avhandlingen bidrar med är att den ökar förståelsen kring hur krävande det är att ta ansvar på allvar.

– Att praktisera ansvar gentemot andra och deras liv är så att säga oändligt krävande och det tar aldrig slut. Men samtidigt är det möjligt tack vare en försonande humor och en trolös tro, vilket kortfattat innebär att man förblir trogen en idé om ”gott” (till exempel kvinnors jämlikhet) trots alla möjliga svårigheter som man ställs inför. Idén om Infinitely Demanding Entrepreneurship syftar därmed på att en viss form av entreprenörskap som utförs av hängivna, ansvarsfulla och lyhörda personer, vilket i sin tur leder till mer ansvarsfull samhällsförändring.

Han kommer nu att fortsätta utforska existentiella och etiska frågor i företagsekonomiska sammanhang. Wallanderstipendiet möjliggör detta. Till att börja med kommer han att skriva om ett par kapitel i sin avhandling till vetenskapliga forskningsartiklar.

Wallanderstipendierna är avsedda att finansiera framstående yngre nydisputerade doktorers fortsatta forskning inom de ekonomiska disciplinerna. Det ses som Sveriges mest prestigefyllda forskningsstipendium inom företagsekonomi och för att tilldelas det måste avhandlingen bedömas hålla högsta internationella toppklass.

Juryns motivering till Oskar Sillén-priset:
”Med sitt syfte att öka förståelsen av entreprenöriella aktiviteter vilka syftar till att åstadkomma ansvarsfulla samhällsförändringar adresserar denna avhandling ett aktuellt, viktigt och underbeforskat område. Genom en omfattande studie av IKEA:s partnerskap med sociala entreprenörer för att stärka kvinnors egenmakt i framför allt Thailand och Indien bidrar avhandlingen till en fördjupad förståelse av entreprenörskapets etiska och politiska dimensioner.

Baserat på filosofen Simon Critchley’s arbeten formuleras en kreativ referensram genom vilken de sociala och politiska dimensionerna av ett socialt entreprenörskaps praktik görs synliga i en mycket ambitiös och väl genomförd studie. Studien visar på en detaljerad nivå hur socialt entreprenörskap kan förbättra livsvillkor för människor genom att skapa autonoma utrymmen där de kan utöva ett ökat självbestämmande.

Avhandlingen lämnar viktiga bidrag till entreprenörskapets teori och praktik genom att visa hur socialt entreprenörskap är ”oändligt krävande”. Att skapa ansvarfulla samhällsförändringar kräver ett hängivet och etiskt lyhört arbete som handlar om att hantera komplexa och motstridiga krav och praktiker. För att detta skall bli uthärdligt behövs en ”tro för trolösa” och en rejäl dos humor.”

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.