nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Socialt ansvar ger högre tillväxt

Socialt ansvarstagande lönar sig. Företag som respekterar och stödjer anställda, kunder, miljö och samhället i stort räknar med högre tillväxt under 2019 än andra företag, visar en global rapport från Deloitte, som också lyfter fram vikten av ständigt lärande.

Deloitte Global Human Capital Trends, som bygger på intervjuer med cirka 10 000 personer på företag i 119 länder, visar att de så kallade sociala företagens roll växer. Sociala företag är organisationer som kombinerar vinstutveckling med sin påverkan på världen i stort genom att respektera och stödja anställda, kunder, miljö och samhället.

Läs även: Företagen växlar upp sitt hållbarhetsarbete.

De sociala företagen når överlag goda finansiella resultat och redovisar högre tillväxt än andra. 73 procent av de sociala företagen som är ledande inom sin bransch förväntar sig ökad tillväxt under 2019 jämfört med förra året. Motsvarande siffra bland de företag som inte prioriterar sociala frågor är 55 procent.

Sociala frågor allt viktigare

Fyra av tio tillfrågade uppger också att sociala frågor blivit viktigare nu än för tre år sedan och 56 procent bedömer att de kommer att väga ännu tyngre om tre år. Trots det är endast 19 procent av företagsledarna beredda att ställa om och leda ett socialt företag.

– Vi ser tydligt hur viktigt det är för företag att visa att de tar ett socialt ansvar och kommunicerar hur de verkar för sina medarbetare, kunder, samhället och miljön. Företagsledare måste kunna tala om dessa aspekter lika självklart som de talar om finansiella krav och resultat, säger Josefine Liljeqvist, ansvarig för Human Capital på Deloitte i Sverige i en kommentar.

Ständigt lärande

Deloitte Global Human Capital betonar även vikten av ständigt lärande i företag och organisationer. 86 procent av de tillfrågade lyfter fram det som en väldigt viktig fråga. Förändrade krav på arbetsmarknaden, ny teknik, behovet av ny kompetens i kombination med svårigheter att rekrytera och hyra in resurser gör det nödvändigt att bygga en kultur som stöttar kontinuerligt lärande som en integrerad del i arbetsflödet.

– Företag måste förstå hur automation och digitalisering kommer att påverka verksamheten och sätta lärande i centrum för att hjälpa medarbetare att utvecklas i takt med att arbetet förändras. I år ser vi än tydligare hur företag förväntas stötta sina medarbetare i omställningen till Industri 4.0 genom att hitta metoder för att integrera utvecklingsarbetet i arbetsflödet, säger Josefine Liljeqvist.

Automatisering inom HR

Respondenterna i nordiska länder uppger att de i högre utsträckning än andra använder eller planerar att använda sig av automatisering inom HR. Däremot får de nordiska företagen lägre resultat när det gäller effektiviteten i att identifiera, utveckla och säkra för verksamheten nödvändig kompetens.

– Här kommer vi att behöva lägga fokus och vara öppna för nya sätt att hantera lärande och utveckling samtidigt som det är positivt att vi i högre utsträckning har börjat automatisera HRs arbete. En drivkraft för detta tror jag är att vi förstår att HR har en viktig roll i att förbereda medarbetare, ledare och organisationer för den automation vi ser inom kärnverksamheten. För det krävs att HR frigörs från manuellt repetitivt och administrativt arbete och där är automation en möjliggörare, säger Josefine Liljeqvist.

Fler nyheter

Vd-brevet vanligast vid ID-kapningar

En ny undersökning visar att 45 procent av svenska företag med upp till 250 anställda har drabbats av eller utsatts för ett försök till en ID-kapning och hela 30 procent under det senaste året. Vd-brevet är det vanligaste sättet.

300 anmälda till Vd-dagen

En verklig rivstart. Intresset för Vd-tidningens nya konferens Vd-dagen som hålls på Grand Hotel den 1 oktober är mycket stort. Hittills har 300 personer anmält sitt deltagande. Det är nästan en fördubbling jämfört med förra året då konferensen hölls för första gången.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här