IKEA har högst anseende i Sverige

Ranking Undersökningen Reputation & Trust, som tagit tempen på företags-Sverige, visar att IKEA är Sveriges högst ansedda företag 2019. På andra respektive tredje plats hamnar Systembolaget och Spotify. Bland de lägst ansedda hittar vi Lundin Petroleum, PostNord och Ryanair.

IKEA har högst anseende i Sverige
Foto: Adobe Stock

Det är första gången Reputation & Trust görs så omfattande i Sverige och totalt har 4740 personer deltagit. De som svarat har utvärderat företags anseende utifrån åtta kategorier, bland annat hur de värderar företagens ledarskap, innovationsförmåga och ansvarsfullhet. Bakom undersökningen står kommunikationsbyrån Comma och det finska analysföretaget T-Media som gjort anseendemätningar i tio år i fler än 40 länder.

Reputation & Trust skiljer sig från andra anseendemätningar då den på ett konkret sätt visar hur anseendet påverkar organisationers möjlighet att nå sina affärsmål.

– Med hjälp av den här anseendemätningen kan vi analysera olika aspekter av organisationers anseende, till exempel hur människor uppfattar deras agerande när det gäller etiska frågor, hållbarhet och ledarskap. Dessutom mäter modellen hur anseendet påverkar intressenternas agerande gentemot organisationen, till exempel hur benägna de är att köpa produkter och tjänster, arbeta för eller investera i företaget. Den informationen är värdefull för att kunna agera strategiskt och långsiktigt, berättar Ingrid Landahl, grundare av kommunikationsbyrån Comma.

Nu får undersökningsmodellen premiär även på den svenska marknaden. Och när svenskarna får rangordna sina top-of-mind-företag hamnar kända namn både i botten och toppen av listan.

– När vi tittar på de företag som toppar listan hittar vi bland annat organisationer som gjort mycket bra i form av inkluderande arbetsplatser, ansvarstagande affärsmodeller och innovativa företagsidéer. Det här är aspekter som värderas högt och de får därför en direkt påverkan på såväl anseendet som den affärsmässiga framgången, säger Ingrid Landahl.

Högst anseende Poäng            Lägst anseende Poäng

IKEA 4,07                                   Netto 2,99

Systembolaget 3,84                 Swedbank 2,90

Spotify 3,82                               Danske Bank 2,87

Google 3,80                               Nordea 2,83

ICA 3,77                                     Lundin Petroleum 2,48

MAX 3,76                                  PostNord 2,26

Länsförsäkringar 3,73             Ryanair 2,25

Volvo 3,71

Clas Ohlson 3,68

Microsoft 3,65

– När det gäller företagen med lägst anseende så ser vi föga förvånande att bankernas problem att komma tillrätta med penningtvätt har gett utslag. Det kommer att bli intressant att följa utvecklingen och se vilka som lyckas förbättra sitt anseende till nästa år och vilka som kommer att dras med anseendeproblem under längre tid. Vad gäller sista namnet på listan, Ryanair, så kan man konstatera att en poäng under 2,5 brukar innebära problem att överleva på sikt, avslutar Ingrid Landahl.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.