Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Pandemins effekter på små och medelstora företag

Affärerna En ny undersökning visar att pandemins effekter slår mycket olika mot små och medelstora företag. Omsättningen i närmare hälften av Sveriges små och medelstora företag har inte påverkats av coronakrisen. Samtidigt uppger var tionde företag att de drabbats av en minskad omsättning på 50 procent eller mer.

Pandemins effekter på små och medelstora företag
De åtgärder som företagen vidtagit varierar kraftig. De vanligaste åtgärderna är social distansering och striktare hygieniska riktlinjer. Foto: Adobe Stock

Undersökningen har genomförts av Almi och Göteborgs Universitet bland 1000 små och medelstora företag i Sverige.  Företag med minskad omsättning uppger att den är efterfrågerelaterad. Nedgången beror i första hand på minskad efterfrågan från kunderna. Inte att omsättningen minskat på grund av problem med underleverantörer eller den egna produktionen eller leveransen.

Undersökningen visar att företagen har olika syn på krisen. Många företag kan se positiva effekter, till exempel uppger 18 procent att omsättningen ökat. Andra positiva effekter är införande av effektivare arbetsmetoder som exempelvis videomöten och en förändrad företagskultur som ger en bättre sammanhållning. Samtidigt uppger så mycket som vartannat företag att de inte ser några positiva effekter alls av krisen. Och det är få som menar att de har sett möjligheter till innovation och utveckling av alternativa produkter och tjänster under coronakrisen.

De åtgärder som företagen vidtagit varierar kraftig. De vanligaste åtgärderna är social distansering och striktare hygieniska riktlinjer. Den vanligaste åtgärden bland krisföretagen är permitteringar av personal.

Något förvånande är att en stor av de hårdast drabbade företagen är passiva. Bland de 100 företag som haft störst tapp i omsättningen har 31 inte vidtagit några åtgärder alls. Endast 44 av dessa företagen har arbetat med fyra eller fler åtgärder. Bland krisföretagen anser 68 procent av respondenterna att situationen ställer särskilda krav på ledarskapet. Fler möten och en utökad vardaglig dialog i syfte att skapa mesta möjliga kommunikation med sina medarbetare utgör det främsta verktygen för att stödja medarbetarna.

De flesta företagen har en positiv framtidstro, 65 av de 100 värst drabbade företagen uttrycker en positiv eller mycket positiv framtidstro. Endast 12 av företagen i denna kategori uttrycker en negativ eller mycket negativ framtidstro. Bland de 100 värst drabbade företagen är det endast sju som säger sig vara tvungna att avsluta verksamheten inom sex månader.

– Efter den akuta krisen kommer en stabiliseringsfas, då många företag måste göra en omställning och anpassa sig till ett nytt läge och en ny situation. För att hitta tillbaka till marknaden och kunderna kommer många att behöva utveckla affärsmodellen och hitta nya vägar för att komma tillbaka till lönsamhet och en hållbar tillväxt, säger Fredric Genberg, vd Almi Företagspartner Nord.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Vd-tidningen sparar mina uppgifter.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.