AI kan ge effektivare strategier vid framtida pandemier

AI Nu får 27 företag och offentliga verksamheter stöd från Vinnova för att genomföra sina första innovationsprojekt inom artificiell intelligens. Ett av projekten handlar om AI för effektivare strategier vid pandemier.

AI kan ge effektivare strategier vid framtida pandemier

Projekten får stöd genom satsningen ”Starta er AI-resa”, där offentliga verksamheter samt små och medelstora företag får finansiering för sina första innovationsprojekt inom AI.

Det handlar om pilotprojekt som använder AI baserat på maskinlärning för nya avancerade funktioner. Syftet är att påskynda Sveriges användning av AI inom flera sektorer genom att finansiera projekt och sprida kunskapen om deras potential.

AI-agent simulerar

Ett av projekten ska genomföras av Folkhälsomyndigheten och Stockholms universitet. Där ska en AI-agent utvecklas i en simuleringsmodell för att utforma effektivare strategier vid pandemier. Maskininlärning ska användas för att lära AI-agenten vilka interventioner och kombinationer av interventioner som bäst uppfyller ett antal utvärderingskriterier under olika scenarier.

På kort sikt ska forskningen förse Folkhälsomyndigheten med effektiva och hållbara beslutsunderlag för att välja strategier som ska användas för att bekämpa pandemisk influensa, som coronaviruset. På längre sikt är tanken att artificiell intelligens ska bli en naturlig del av myndighetens modeller och analyser.

Forskarna Aron Larsson och Panagiotis Papapetrou vid Institutionen för data- och systemvetenskap driver projektet, tillsammans med Tobias Fasth, tidigare doktorand vid institutionen och nu analytiker på Folkhälsomyndigheten.

Ska hindra smittspridning

– Forskningsprojektet ska hjälpa Folkhälsomyndigheten att utveckla modeller som kopplar åtgärder för att hindra smittspridning till simuleringar av spridning och dess konsekvenser, berättar Aron Larsson i en kommentar.

Projektet kommer att undersöka vilken effekt en strategi, eller en kombination av strategier, har på virusspridning. Aron Larsson förklarar att strategierna tas fram i samarbete med domänexperter för att bestämma hur de kan kombineras, när de tidsmässigt bäst tillämpas och under vilka förhållanden de bör tillämpas.

Förstärkningsinlärning som maskininlärningsmetod kommer initialt att testas tillsammans med simuleringsmodellen VirSim.

– Att integrera djupinlärning med förstärkningsinlärning kan fungera som ett kraftfullt verktyg för att förutsäga virusspridning. Det är samma teknik som ligger bakom självkörande bilar och även maskiner som slår världsmästare i spel som AlphaGo, berättar Panagiotis Papapetrou.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.