Låg AI-mognad i svenska företag

AI En ny rapport från chefsorganisationen Ledarna visar att AI-mognaden är låg bland svenska företag. De flesta befinner sig i början av AI-arbetet.

Låg AI-mognad i svenska företag
Foto: Adobe Stock

Hur står det egentligen till med förekomsten av AI på svenska företag och organisationer? Den frågas besvaras i en Novus-undersökning ”AI bortom hypen” som omfattar 5 000 chefer.

Rapporten  är bland de mest omfattande i sitt slag och ger en unik bild av AI-utvecklingen inom svenska företag och organisationer.

– Det är en nyanserad bild som växer fram – jobben kommer förändras och förnyas, men inte försvinna. Det ställer krav på chefskapet, konstaterar Andreas Miller, förbundsordförande för Ledarna.

Resultatet visar inte bara hur stor andel som använder AI, utan också hur långt de faktiskt kommit i arbetet. Joakim Wernberg är författare till rapporten och arbetar som forskningsledare vid Entreprenörskapsforum samt affilierad forskare vid Lunds universitet. Han menar att undersökningen visar att de flesta organisationer befinner sig i början av AI-arbetet.

– AI-mognaden är lägre än tidigare studier visat. ”AI-hypen” handlar ibland mer om rädslan för att halka efter, än om hur man verkligen drar nytta av tekniken. Samtidigt är det färre än var femte chef som svarar att AI används på deras arbetsplats och de flesta har inte förutsättningarna för att använda möjligheterna till fullo. Det handlar inte bara om att skaffa sig den nya tekniken utan om att anpassa organisation och arbetssätt för att dra nytta av den, säger Joakim Wernberg.

På frågan om vad som är det största hindret för AI-utvecklingen i svenska företag och organisationer svarar 50 procent kompetensbrist, ett tydligt resultat menar Andreas Miller.

– Kompetensutveckling blir en avgörande fråga. Det krävs livslångt lärande, både för chefer och för medarbetare, för att möjligheterna i AI-utvecklingen ska kunna leda till fördelar för svenska företag och organisationer, säger Andreas Miller.

Han konstaterar att det i all förändring krävs ledare som visar vägen, på alla nivåer.

– Undersökningen visar att det finns olika uppfattningar mellan första linjens chefer och chefer på ledningsgruppsnivå om hur långt man kommit i förändringsprocessen kring AI. Det är en uppgift och en utmaning för chefer på alla nivåer att bidra till att minska gapet, avslutar Andreas Miller.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.