nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

AI kan hjälpa ledare

En ny studie visar att Artificiell intelligent, AI, förstärker framgångsrika ledares färdigheter, hjälper dem att sätta bättre mål och frigöra tid. AI kan hjälpa ledare att vara just ledare.

Ett relativt nytt område för AI är ledarskap. Microsoft har tillsammans med Susan Etlinger på Altimeter Group och Heike Bruch på University of St. Gallen undersökt hur ledare använder AI samt deras insikter kring hur framgångsrikt ledarskap förändras när olika verksamheter använder AI.

Läs mer: Framgångsrika AI-lösningar måste bygga på tillit

Undersökningen visar att:

– Det finns ett samband mellan ett företags prestation och ledarnas attityd mot AI. De mest framgångsrika företagen, definierade som företag med hög tillväxt, är mer än dubbelt så benägna att använda AI jämfört med företag med lägre tillväxt.

– Nästan alla, 94 procent, av ledare i snabbväxande företag ämnar använda AI vid beslutsfattande under de kommande tre åren, för att gynna företagets tillväxt.

– AI hjälper ledare att hantera det operativa arbetet mer effektivt. Större fokus kan då läggas på att motivera medarbetarna. En anledning till att ledare vill prioritera medarbetarna är insikten att kreativ problemlösning, empati och förtroendekapital blir allt viktigare.

– Bland ledare inom företag med hög tillväxt svarar 66 procent att AI kommer ha en positiv inverkan på ledarskapet. Åtta procent anger att AI redan haft en positiv inverkan.

Läs mer: Medarbetare positiva till AI

Undersökningen inkluderade 800 ledare från USA och från sju Europiska länder, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Ryssland, Schweiz och Storbritannien.

Fler nyheter

Hur betalar man för engagemang?

Krönika

Hur viktig är lönen för att motivera medarbetare? Vad är egentligen belöningarna för arbete? Dessa frågor har studerats i många år runtomkring i världen. I den spännande nya svenska boken ”Lön och motivation” (Liber förlag), av löneexperterna AnnCharlotte Bretan och Johan Tesslin, utvidgas begreppet belöning till att handla om ledares investeringar av pengar, tid och […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här