nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

AI kan hjälpa ledare

En ny studie visar att Artificiell intelligent, AI, förstärker framgångsrika ledares färdigheter, hjälper dem att sätta bättre mål och frigöra tid. AI kan hjälpa ledare att vara just ledare.

Ett relativt nytt område för AI är ledarskap. Microsoft har tillsammans med Susan Etlinger på Altimeter Group och Heike Bruch på University of St. Gallen undersökt hur ledare använder AI samt deras insikter kring hur framgångsrikt ledarskap förändras när olika verksamheter använder AI.

Läs mer: Framgångsrika AI-lösningar måste bygga på tillit

Undersökningen visar att:

– Det finns ett samband mellan ett företags prestation och ledarnas attityd mot AI. De mest framgångsrika företagen, definierade som företag med hög tillväxt, är mer än dubbelt så benägna att använda AI jämfört med företag med lägre tillväxt.

– Nästan alla, 94 procent, av ledare i snabbväxande företag ämnar använda AI vid beslutsfattande under de kommande tre åren, för att gynna företagets tillväxt.

– AI hjälper ledare att hantera det operativa arbetet mer effektivt. Större fokus kan då läggas på att motivera medarbetarna. En anledning till att ledare vill prioritera medarbetarna är insikten att kreativ problemlösning, empati och förtroendekapital blir allt viktigare.

– Bland ledare inom företag med hög tillväxt svarar 66 procent att AI kommer ha en positiv inverkan på ledarskapet. Åtta procent anger att AI redan haft en positiv inverkan.

Läs mer: Medarbetare positiva till AI

Undersökningen inkluderade 800 ledare från USA och från sju Europiska länder, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Ryssland, Schweiz och Storbritannien.

Fler nyheter

300 anmälda till Vd-dagen

En verklig rivstart. Intresset för Vd-tidningens nya konferens Vd-dagen som hålls på Grand Hotel den 1 oktober är mycket stort. Hittills har 300 personer anmält sitt deltagande. Det är nästan en fördubbling jämfört med förra året då konferensen hölls för första gången.

Hur viktiga är psykologiska kontrakt?

I relationen mellan arbetsgivare och anställda skapas psykologiska kontrakt som ett oskrivet komplement till det formella anställningskontraktet. Genom att förstå betydelsen av psykologiska kontrakt kan arbetsgivare utveckla ett medvetet och strategiskt relationsinriktat ledarskap. 

Expertens 7 råd om förändringsledning

Småprat skapar förtroende

Globalisering, digitalisering, ökad konkurrens. Dagens ledare har att manövrera i ett landskap som präglas av ständiga förändringar.
– Nu har det blivit ännu viktigare med ett personligt ledarskap som präglas av förtroende och tydlighet, säger Gunnar Ekman, ekonomie doktor och före detta polis som numera utbildar och föreläser om ledarskap och förändringsarbete.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här