Många vill reparera i stället för att köpa nytt

Reparera 80 procent av svenska e-handelskunder kan tänka sig att reparera en vara med garanti i stället för att köpa nytt. Det framgår av en undersökning som det svenska eftermarknadsföretaget Reclaimit låtit Novus göra inför EU:s kommande lagstiftning om rätten att reparera.

Många vill reparera i stället för att köpa nytt
Det är tydligt att svenska konsumenter vill kunna reparera i stället för att köpa nytt. Foto: Adobe Stock

Under hösten förväntas EU-kommissionen lägga fram ett lagförslag om “rätten att reparera”, ett initiativ för att underlätta för konsumenter att använda produkter längre genom att ställa krav på reparerbarhet. Förslaget är en viktig del i EU:s plan för att bli en cirkulär ekonomi till år 2050. 

Inför de nya EU-reglerna har eftermarknadsföretaget Reclaimit från Piteå låtit Novus fråga svenska folket om hur intresserade de är av att återbruka varor i stället för att köpa nytt. Undersökningen visar att åtta av tio (80%) av svenskarna kan tänka sig att reparera en vara med garanti i stället för att köpa en ny. Främst gäller det hemelektronik (60%) och möbler (46%). Det som kan få svenskarna att reparera mer är främst billigare reparationer (57%) och enklare hantering (45%).

– Det är tydligt att svenska konsumenter vill kunna reparera i stället för att köpa nytt, säger Wilhelm Hamilton, vd för Reclaimit. Tyvärr får de inte chansen då hanteringen av reparationer och återbruksprodukter inte kommit i gång på bred front i Sverige ännu. Vi har faktiskt blivit omkörda av Norge, som gått i bräschen för att utveckla en cirkulär ekonomi för hemelektronik. 

En utmaning för att möta både EU:s kommande regler och konsumentens önskan om att reparera mer är att säkerställa att de återbrukade produkterna fungerar och är säkra.

– Målet för elektronikbranschen i Norge är att förlänga livslängden på produkterna och minska det elektriska avfallet, säger Wilhelm Hamilton. Erfarenheterna från Norge visar att en e-tjänst med information om produkternas historik är central för att lyckas uppnå ett cirkulärt flöde med många aktörer inblandade. Det gör exempelvis att konsumenten kan köpa en reparerad brödrost i en butik med en ny garanti och vara trygg med att den fungerar samt inte börjar brinna, avslutar Wilhelm Hamilton.

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.