Företagen brottas med skattehanteringen

Affärerna Att hantera skatter tar alltmer tid i anspråk för svenska företag och en slumrande skattereform bör väckas till liv igen. Det är några av huvudbudskapen i Skattebarometern.

Företagen brottas med skattehanteringen
Oscar Warglo

– Trots digitalisering och teknikutveckling så fortsätter den negativa trend som vi har sett genomgående under de senaste åren. 44 procent av bolagen menar att de behöver lägga mer tid på skattehantering nu i jämförelse med för fem år sedan. Bara två procent är av motsatt åsikt, berättar Ulrika Lundh Eriksson, skatterådgivare med ansvar små och medelstora företag på PwC, som ligger bakom den årliga undersökningen Skattebarometern där man tittar närmare på näringslivets syn när det gäller skattefrågorna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Undersökningen visar också att frågan om en skattereform kan bli högaktuell igen inför höstens riksdagsval. Andelen bolag som är positivt inställda till en reform ökar nämligen markant, från 42 procent förra året till 56 procent i år. Särskilt angelägna är de mindre och medelstora bolagen, där 59 procent ser det som viktigt med en skattereform under den kommande mandatperioden.

I årets undersökning har företagen även frågats ut om hur de ser på kopplingen mellan energiskatter och utvecklingen av den egna verksamheten.

– 55 procent svarar att energiskatterna har en stor påverkan på hur bolaget kan bedrivas och endast 13 procent uppger att energiskatten har en mycket liten påverkan på utvecklingen. Svaren är i princip på samma nivå oavsett bolagens storlek, med en något större övervikt av påverkan för de mindre och medelstora bolagen, säger Oscar Warglo, skatterådgivare med fokus på familje- och entreprenörsledda företag på PwC.

ESG och hållbarhet är idag begrepp som alla företag måste förhålla sig till och som även behöver vara en viktig del av skattepolicyn. Här visar undersökningen på tydliga utvecklingsmöjligheter, eftersom det bara är 26 procent som uppger att de har fokus på hållbarhetsfrågor inom skatteområdet.

– Höstens riksdagsval närmar sig och det finns flera anledningar till att skattefrågorna bör hamna i blickfånget. Skatteintäkter spelar en viktig roll när vi ska forma vårt framtida samhälle. Samtidigt måste skattevillkoren vara rätt utformade för att bygga det näringsliv där arbetstillfällen och värden skapas, avslutar Ulrika Lundh Eriksson.

Övriga resultat från undersökningen

• Etik och moral växer i betydelse

70 procent svarar att de har ökat sitt fokus på etiska och moraliska frågor i förhållande till bolagets skattehantering under de senaste fem åren. Förra året gav 47 procent samma svar.

• Tjänstepensionen utökas

19 procent av bolagen planerar att öka medarbetarnas tjänstepension under de närmaste tre åren, vilket kan jämföras med 11 procent förra året. Särskilt tydlig är den här utvecklingen bland de mindre och medelstora bolagen.

• Förberedelse saknas för internationell skatteutveckling

Närmare hälften – 47 procent – av de mindre och medelstora bolagen uppger att de saknar rätt förberedelse för nya internationella skatteregler.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.