-->

Vad utmärker äkta integrerad affärsplanering?

Affärerna De flesta företag har formulerat affärsstrategier, men hur många mäter hur väl strategierna uppfylls? Det undrar Debbie Bowen-Heaton på konsultföretaget Oliver Wight EAME.
 

Vad utmärker äkta integrerad affärsplanering?
Affärsplanen blir kopplingen mellan strategin och den operativa verksamheten. Foto: Adobe Shutterstock

Under ett föredrag på Board Internationals digitala event Board Day nyligen berättade Debbie Bowen-Heaton, partner på det brittiska konsultföretaget Oliver Wight EAME, om vad som utmärker äkta integrerad affärsplanering. Hennes inställning kan sammanfattas med en kärnfull kommentar om vad hon inte gillar:

– Till min stora besvikelse hör jag ibland föreläsare som ger rådet att ta bort kopplingar mellan affärsplaner och ekonomifunktionen på ett företag. Det ska man absolut inte göra, utbrister Debbie Bowen-Heaton.

Hon framhäver i stället vikten av att verkligen integrera affärsplaneringen med de övriga aspekterna av verksamheten. I korthet kan man säga att integrerad affärsplanering innebär att skapa en stark koppling mellan affärsstrategin och den operativa verksamheten.

Debbie Bowen-Heaton berättar om ett inspirerande samtal med en kund som beskrev integrerad affärsplanering (IBP, integrated business planning) som ”företagets GPS”. Man skriver in en önskad destination och så får man nya anvisningar allt medan förutsättningarna för resan förändras.

– Vårt arbetssätt är att ha kontroller varje månad av utfall och sedan ändra planerna efter behov. Det gör vi utifrån flera tidshorisonter, som tre månader framåt och tre år framåt.

Allra viktigast är att göra något som många helt enkelt glömmer bort:

– Man behöver planera och sedan behöver man genomföra planerna, fastslår Debbie Bowen-Heaton.

Det behövs processer för att genomföra ett företags strategi och det blir möjligt med integrerad och ständigt uppdaterad affärsplanering som ett mellansteg mellan strategin och den operativa verksamheten.

– Ett företag kanske har som strategi att vinna marknadsandelar. Vad betyder det i praktiska termer? Man måste mäta uppfyllelsen av strategier, vilket betyder att affärssystem och ekonomiprocesser måste vara integrerade med affärsplanerna.

Slutsatsen av resonemangen är att det behövs en insyn, eller ”visibilitet”, i ett företags verksamhet och ekonomiska utfall som går att koppla till affärsplaner, som i syn tur kan kopplas till strategier. Affärsplanen blir kopplingen mellan strategin och den operativa verksamheten.

– Om strategin är kopplad till den operativa verksamheten så går det att navigera genom osäkra tider. Via planeringsprocessen går det att ta beslut om hur man ska agera, förklarar Debbie Bowen-Heaton.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.