-->

Ljusning i EU:s momsdjungel

Affärerna Varor och tjänster har olika momssatser i olika länder i Europa. Att hålla reda på vad som gäller i specifika länder har varit ett av de största hindren för inte minst e-handelsföretag.

Ljusning i EU:s momsdjungel
Margreet Brenkman

EU:s nya momsregler är ett bra steg på vägen, men mer kan göras menar Margreet Brenkman, chef för Norra Europa på Stripe.

I Sverige uppger över 70 procent av e-handelsföretagen att de känner sig osäkra på om de efterlever de lokala momsreglerna inom EU. Detta enligt siffror som betalföretaget Stripe tog fram 2021. Det är kanske inte så konstigt. De olika momssatserna för varor och tjänster är minst sagt förvirrande.

– I Sverige finns tre olika momssatser nämligen 6 procent, 12 procent och 25 procent. Men varje land är unikt. Om ett företag är verksamt i alla EU-länder innebär det att du måste hålla koll på 27 olika momsregler, säger Margreet Brenkman.

Om man planerar att arrangera ett onlineevent och sälja biljetter i länder inom EU, för att ta ett exempel, gäller olika momssatser i olika länder beroende på om eventet ska sändas live eller vara inspelat, om biljettköparen är en individ eller ett företag, och om biljettköparen befinner sig i hemlandet eller på besök i ett annat land.

– Redovisar du fel moms riskerar du böter. Som arrangör tänker man sig nog för, både en och två gånger, om det är värt den administrativa mödan att ens arrangera eventet internationellt. Detta är ett problem. E-handelsföretag i EU gör uppskattningen att de skulle kunna öka sin försäljning med 30 procent om det fanns mer enhetliga regler. Ser vi på den totala kostnaden skulle det innebära 100 miljarder euro i ökad försäljning. Det skulle även tillkomma fler arbetstillfällen och ökade skatteinbetalningar, förklarar Margreet Brenkman.

Nu börjar vi dock se en ljusning tack var de nya momsreglerna för e-handel i EU som trädde i kraft den första juli förra året. E-handelsföretag som omsätter mer än 10 000 euro från försäljning inom EU kan numera använda sig av EU-tjänsten ”One-Stop-Shop” (OSS), som innebär att momsregistreringen kan ske centralt.

Som företag behöver du inte deklarera moms i alla länder du vill sälja till. I stället betalar säljaren momsen till relevant myndighet i hemlandet, som sedan vidarebefordrar skatterna till lämpliga länder. Dessutom behöver förskottsbetalning av moms inte göras månadsvis, utan kan nu göras en gång i kvartalet.

– Förenklingen kommer att innebära minskade kostnader tack vare minskad administration. Men fortfarande kvarstår utmaningen att ta reda på vilka lokala regelverk som gäller kring moms för de varor och tjänster som företaget handlar med, säger Margreet Brenkman.

Enligt Margreet Brenkman, är förenkling av momsförfarandet ett välkommet och viktigt första steg. Men det krävs mer. Bland annat vore en ökad harmonisering av nationella bestämmelser hjälpsamt för en fri inre marknad.

Med tanke på de tresiffriga miljardbeloppen det handlar om borde frågan stå högt på dagordningen för både EU:s beslutsfattare och teknikleverantörer. E-handel är en viktig bransch i EU och en bransch med stor tillväxtpotential.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.