Datalagring kräver allt mer strategi för att bli affärsdrivande

Digitalisering & IT IT-chefen står inför en rad utmaningar för att stödja verksamhet och affärer på bästa sätt. Utmaningar som handlar om lagringskapacitet, hastighet, säkerhet och förmågan att skapa ekonomiskt värde av data, och hur dessa kvaliteter samverkar på bästa sätt.

Datalagring kräver allt mer strategi för att bli affärsdrivande
Fredrik Arveskär

Datahantering idag kräver system för intelligent datalagring som möjliggör den flexibilitet och skalbarhet som kan stärka och utveckla verksamheten och affärerna. Det menar Fredrik Arveskär som är Nordenchef på lnfinidat.

– Behovet av att lagra stora datamängder och inte minst behovet av kontinuerlig datatillgänglighet är större än någonsin. Det här påverkar såväl företagens kapacitetskrav som förväntningar på hastighet – både när det kommer till datatillgång och återläsning av data, förklarar han.

Enligt IDC förväntas global lagringskapacitet nå 150 zettabyte år 2025, och långsiktig datalagring är ett ämne hetare än någonsin. Det är tydligt att framtidens behov ställer krav på effektiv infrastruktur och datahantering. Förvärvskostnader har blivit en stor post för de flesta IT-beslutsfattarnas affärsbeslut.

Men är det möjligt att på ett ekonomiskt och effektivt sätt arkivera data och automatisera den? Att få snabb tillgång till den och få ekonomi i tillgång och lagring av dessa datamängder?

–  Ja, det är det. Intelligent datalagring är lösningen på ett växande behov av tillgänglighet, som samtidigt tar höjd för osäker ekonomisk utveckling och budgetbegränsningar. Intelligent datalagring automatiserar viktiga komponenter för IT-infrastruktur och bidrar till större värde från befintliga dataresurser, säger Fredrik Arveskär och fortsätter:

Behovet av lagringssystem baserade på en ”pay as you need” är enligt honom lösningen när det gäller att minska kostnaderna. Ett viktigt inslag i strategin är att bygga in mer kapacitet än du behöver i början för att kunna skala upp.

De flesta CIO:er har en långsiktig plan med sin IT-arkitektur. Scenarierna kräver många gånger lagringslösning som fungerar lokalt och i molnet, med kapacitet att sömlöst växla mellan dessa miljöer. Parallellt kämpar många IT-avdelningar med en ökande mängd aktiviteter, arbetsflöden, kollegor som jobbar på distans och ett växande säkerhetshot.

– Jobbfunktionerna förändras på alla nivåer. De flesta antar nu en mer strategisk karaktär, med mindre fokus på den tekniska strukturen och konstruktionen, och mer på nya tjänster för företag och resultat. När det gäller datalagring omfattar dessa faktorer som dataskydd, förenkling, hållbar ekonomi, låg latens och flexibilitet. Dessa utmaningar måste hanteras och kostnaderna hållas nere, berättar Fredrik Arveskär.

Denna utveckling ställer stora krav på IT-chefer och fokus har flyttats till att hantera snabb växande datamängder.

– Det handlar om att kunna generera verkligt värde och låta det sippra ner till kunderna. Detta gäller all data, lagrad lokalt eller i molnet. Datalagring kräver allt mer strategi och intelligens för att bli affärsdrivande, avslutar Fredrik Arveskär.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.