-->

Få företag uppnår sina strategiska mål på en årlig basis

Affärerna En undersökning som Howwe Technologies gjort bland 120 vd:ar på mellanstora till stora bolag ger insikter kring utmaningar de upplever, hur ofta strategiska mål uppnås, vilka metoder de använder för att driva sina organisationer och pandemins påverkan på bolagsstyrningen.

Få företag uppnår sina strategiska mål på en årlig basis
Resultatet av undersökningen visar också att över hälften av bolagen inte använder ett modernt målstyrningsverktyg. Foto: Adobe Stock

Att effektivt och bolagsövergripande strategigenomförande är avgörande för framgångsrikt företagande och vinstdrivande organisationsstyrning kommer inte som en nyhet för de flesta. Ändå visar Howwe Technologies vd-undersökning att Sveriges vd:ar upplever just detta som en stor utmaning. Ungefär hälften av de svarande tycker dessutom att pandemin ytterligare har försvårat styrningsarbetet och att bristande engagemang och fokus är de största problemområdena.

En majoritet, 84%, av de deltagande svenska företagen har uppnått sina finansiella mål 1–4 gånger under den senaste femårsperioden och endast 12% uppger att de gör det varje år. Orsakerna till att de inte uppnår sina mål varierar stort, men externa oförutsedda faktorer, som till exempel Covid-19, sticker ut.

En majoritet, 63% av bolagen, har behövt ändra sina strategiska mål till följd av pandemin. Hälften upplever att det är svårare att styra organisationen med stora delar av personalstyrkan hemmaarbetandes. 37% uppger att organisationen överlag saknar tillräckligt engagemang och proaktivitet för att lyckas.

Resultatet av undersökningen visar också att över hälften av bolagen inte använder ett modernt målstyrningsverktyg, utan driver företagets viktigaste affärsutmaningar och strategiska mål med traditionella program som Excel.

– Vi ville få hårda siffror på verkligheten bland Sveriges bolag och resultaten vi ser är häpnadsväckande. De visar att det finns stora förbättringsområden för att Sveriges bolag ska bli mer konkurrenskraftiga på världsmarknaden, säger Per Forslund, medgrundare och President på Howwe Technologies.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.