Nya strategier krävs för företagens affärsresor

Affärerna En ny undersökning visar att framtidens affärsresor är oumbärliga för företagens tillväxt men kräver nya strategier. Nästan 9 av 10 svenska affärsresenärer tror på negativa konsekvenser för sitt företag till följd av uteblivna affärsresor och därmed färre fysiska möten som ett resultat av Covid-19-pandemin.

Nya strategier krävs för företagens affärsresor
"Yngre medarbetare har även ett större behov av att bygga ett personligt nätverk, vilket kräver fysiska möten", säger Dan Lillie.

Det som oroar mest i den nya undersökningen som gjorts av företaget SAP Concur är försämrade möjligheter till att sluta avtal (44 %) och att kunna vinna nya kunder (42 %). Även sämre representation på industrievent och konferenser oroar (38 %), samt att uteblivna affärsresor innebär sämre kontroll på produktionen vilket kan leda till bristande kvalitet på varor och tjänster (21 %). Affärsresor är med andra ord otroligt viktiga för många företags affär, när man frågar svenska affärsresenärer.

– Att affärsresor är otroligt viktiga för många svenska företag är inget nytt och dessa siffror visar att det med största sannolikhet kommer att finnas en stark efterfrågan på affärsresor även post corona. Något som faktiskt är förvånande är att de som oroar sig mest för konsekvenserna av uteblivit resande är de yngre medarbetarna. Man skulle kunna tänka sig att dessa skulle klara omställningen till digitala möten bäst, men yngre medarbetare har även ett större behov av att bygga ett personligt nätverk, vilket kräver fysiska möten, säger Dan Lillie, Nordenchef på SAP Concur.

Hela 9 av 10 tror på nya beteenden där runt hälften (51 %) tror att social distansering kommer bli det nya normala när affärsresorna kommer igång igen. Många tror även att det kommer bli norm att använda handsprit (47 %) och munskydd (19 %). Dessutom kommer det bli vanligare med kontroll av kroppstemperatur (20 %) och vi kommer hälsa utan att röra varandra (45 %).

Undersökningen visar också att många vill se obligatoriska hälsotest för resande personal (28 %), bättre möjligheter till ombokning för att snabbt kunna agera vid plötsliga omvärldshändelser (31 %). Man vill även få realtidsuppdateringar om hälsorisker (29 %), samt bättre tillgång till utrustning som munskydd och handskar (18 %).

Nästan hälften av deltagarna i studien (47 %) uppgav att de skulle be om att få undantas från tjänsteresor, antingen helt eller delvis, om arbetsgivaren inte inför åtgärder eller hittar lösningar på det som oroar mest.

– För att kunna starta upp affärsresandet på ett effektivt sätt, krävs det nya strategier. Pandemin har kraftigt påverkat våra attityder och nästan varannan person oroar sig för att resa i tjänsten om företag inte agerar. Så därför är det otroligt viktigt att företag tar denna oro på allvar, konstaterar Dan Lillie.

Flera av de åtgärder som nu svenska affärsresenärer efterfrågar var otänkbara för bara några månader sen. Som vi alla vet är det en utmanande tid, men det finns ett ljus i slutet av tunneln.

– Det finns mycket som företag kan göra för att stötta sina anställda som reser i tjänsten. Medarbetare ställer nya krav och det gäller att ta fram anpassade strategier som säkerställer att affärskritiska resor kan återupptas när pandemin väl är över. Implementering och anpassning av existerande policys är ett viktigt steg på vägen. Arbetsgivare bör erbjuda större flexibilitet och ta hjälp av tjänster som exempelvis kan hitta alternativa resvägar som undviker kollektivtrafik och flyg. Men det gäller även att ha koll på arbetsgivaransvaret, Duty of Care, för att säkerställa trygga affärsresor för sina medarbetare, avslutar Dan Lille.

 

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.