Många småföretag missnöjda med stödet från sin hemkommun

Affärerna En ny undersökning visar att var tredje småföretagare i Sverige är missnöjd med stödet från sin hemkommun. Mer än hälften av Sveriges kommuner har fått färre företag under det senaste decenniet.

Många småföretag missnöjda med stödet från sin hemkommun
Att skapa ett företagsklimat som stärker lokala företag och inspirerar fler att starta eget måste hamna högre upp på kommunernas agenda.

– Att skapa ett företagsklimat som stärker lokala företag och inspirerar fler att starta eget måste hamna högre upp på kommunernas agenda. Fler välmående företag ger ökade skatteintäkter och ett mindre sårbart näringsliv – det tjänar alla på, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs som gjort undersökningen bland fler än 1 000 småföretagare.

Vismas undersökning visar att var tredje småföretagare, 32 procent, är missnöjd med det stöd de får från sin hemkommun. Så många som var tionde småföretagare, 9 procent, uppger att de inte är nöjda alls. Samtidigt visar en kartläggning av statistik från Bolagsverket som Visma gjorde under hösten att antalet företag minskade i över hälften av landets kommuner under perioden 2010–2020.

– Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Därför är det oroväckande att antalet företag har minskat i stora delar av landet det senaste decenniet. Livskraftiga småföretag är avgörande för Sveriges möjligheter att klara sysselsättning och välfärd, konstaterar Boo Gunnarson.

Kommunernas arbete för att underlätta för småföretagare på orten kan bland annat handla om rådgivning inom offentlig upphandling och tillstånd, utbildningar, underlättad kontakt med myndigheter och forum för möten och nätverkande.

I Sverige finns omkring en miljon företag. Av dessa är den absoluta majoriteten småföretag med upp till nio anställda. Trots att företagandet minskade i över hälften av landets kommuner under 2010-talet ökade antalet företag i landet som helhet med drygt tre procent. Knivsta, där antalet nya företag ökade med hela 127 procent, toppar listan över kommunerna med den största företagstillväxten.

Varje år startas mellan 60 000 och 70 000 nya företag i Sverige. Men många läggs ned, går i konkurs eller rensas bort ur statistiken för att de inte haft någon verksamhet på länge. Aktiebolag är i dag den vanligaste företagsformen medan andra bolagsformer, framför allt enskild firma, gått tillbaka kraftigt.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.