Han leder miljardkoncern med småföretagsanda

Inspiration Som andra generationens familjeföretagare har Ove Bender inte nöjt sig med att förvalta arvet, utan även fått Benders att växa till en vinstrik miljardkoncern. Hemligheten ligger i en offensiv innovations- och förvärvsstrategi kombinerat med en småföretagsanda präglad av nit och sparsamhet.

Han leder miljardkoncern med småföretagsanda
Sedan Ove Bender övertog vd-skapet för 25 år sedan har företaget växt kraftigt och omsätter i dag 2,2 miljarder kronor (2019).

Mil efter mil breder sig den flacka slätten – eller ”schlätta” som det heter på västgötska – ut sig i trakterna av Vara, söder om Skara. Någon kvarts bilresa efter avfarten från E20 pekar så vägvisaren mot den lilla byn Edsvära där Benders väldiga produktionsanläggning och huvudkontor höjer sig över landskapet.

– Att finnas på en så liten ort har bara fördelar. Här är det inte så stor konkurrens om arbetskraften. Personalomsättningen är nästan obefintlig och den som en gång börjat på Benders blir gärna kvar, säger VD Ove Bender, när han tar emot på det prydliga kontoret med vacker utsikt över åkrar och ängar.

Köpte takpannemaskin

Att en koncern med långt över 2 miljarder kronor i omsättning, 22 produktionsanläggningar i Sverige, Tyskland, Grekland och Norge har sitt säte i lilla Edsvära är en ren slump. Och minst lika stor tillfällighet att det kom att handla om byggprodukter.

Karl-Erik Bender, Ove Benders far, var lanthandlare i byn och fick i slutet av 1950-talet tips om en takpannemaskin. Maskinen köptes in och redan efter fyra år var Benders störst i Sverige på betongtak. Och resten är, som det brukar heta, historia.

Takmaterial är fortfarande ett viktigt produktsegment och Benders takpannor ligger i dag på sex av tio hus i Sverige. Men de senaste 20 åren har sortimentet kompletterats successivt med en rad andra närliggande segment som marksten, grundelement, murblock, prefabricerade byggkomponenter och natursten.

– När vi blivit marknadsledande på tak med en marknadsandel på 60 procent insåg vi snabbt att enda vägen till ökad tillväxt kunde ske genom att bredda sortimentet, förklarar Ove Bender.

Samma ledarstil

Redan under skoltiden arbetade Ove Bender så ofta han kunde på fabriken. 1983 tog han på allvar steget in på företaget och 1995 blev det hans tur att axla VD-skapet. Fortfarande har pappa Karl-Erik, som i dag är 86 år, ett finger med i spelet, även om han dragit sig tillbaka från den operativa verksamheten.

Några problem med en ”överrock” i form av tidigare generation har aldrig existerat, intygar Ove Bender. Trots åldersskillnaden har deras ledarstil stora likheter.

– Jag vågar påstå att vi båda är lika prestigelösa och lyhörda för andras synpunkter. Någon osämja oss emellan har heller aldrig funnits. Jag kan inte minnas att vi skällt på varandra eller ens höjt rösten, säger han.

Ändå finns en avgörande skillnad mellan far och son, konstaterar Ove Bender.

– Pappa är totalt ointresserad av teknik och detaljer – utan att därför påstå att han är teknikfientlig och gammaldags. För honom är det viktigaste att sy ihop affären, medan jag har större fokus på produktion, utveckling och teknik.

Ledningsgrupp

Det är också under Ove Benders VD-skap som företaget ständigt hittat nya affärsmöjligheter och expanderat som kraftigast – både genom organisk tillväxt och förvärv. År 2000 omsatte koncernen cirka 350 miljoner kronor jämfört med 2,2 miljarder kronor 2019.

Familjen Bender är visserligen fortfarande ensam ägare till koncernen. Men den snabba tillväxten har ändå fått stora återverkningar för styrningen och beslutsfattandet i organisationen.

– Tidigare fattades de flesta besluten hemma vid köksbordet. Det går inte längre. Nu har vi en ledningsgrupp på sex personer och ytterligare en nivå med mellanchefer, förklarar Ove Bender.

För Ove Bender har det inneburit vissa förändringar i det dagliga arbetet. Nu räcker det inte längre att förankra besluten direkt ute på fabriksgolvet, utan kräver att ytterligare ett chefsled involveras i beslutsprocessen.

– Ändå har vi försökt införa en modell med decentraliserat ansvar i så stor utsträckning som möjligt, där medarbetarna har mandat att fatta egna beslut, utan att behöva fråga varje gång. Det kan räcka att de skickar ett mejl till mig, även om det rör en nyinvestering i 100 000 kronors-klassen, säger han.

Attesterar alla fakturor

För att vara en miljardkoncern är ändå Ove Bender förhållandevis djupt involverad i detaljfrågor. Alla fakturor som kommer till Benders Sverige AB, det ursprungliga bolaget som i dag har en omsättning på cirka 1,2 miljard kronor och svarar för 55 procent av totalomsättningen, attesteras av honom personligen.

Cirka 150 fakturor i digital form anländer dagligen och Ove Bender har som princip att inte avsluta dagens arbete förrän alla är genomgångna – oavsett var han befinner sig i världen eller vad klockan är slagen.

– Det är ett oerhört bra sätt att hålla sig uppdaterad om verksamheten, säger han.

Hur ofta förekommer det att du ifrågasätter någon faktura?

– Det händer ofta. Om jag ser att någon leverantör lagt på en femtilapp i påminnelseavgift på grund av korta betalningstider går fakturan tillbaka. Vi vägrar att göra affärer med bolag som har som affärsidé att ha korta betalningstider enbart för att kunna tjäna pengar på påminnelse- och inkassoavgifter, säger han.

Tre styrelseledamöter

Men även om företagsledningen växt är styrelsen för moderbolaget Benders Förvaltnings AB den samma som sedan förr. I den ingår Karl-Erik Bender, Ove Bender samt systern Helen. Trots att det talas mycket om vikten av att ta in externa styrelseledamöter är det ingenting som lockat familjen Bender.

– Att sitta och diskutera i ytterligare ett led tar för lång tid. Hos oss är det ledningsgruppen som fattar besluten och driver förändringsarbetet framåt, förklarar Ove Bender.

Under alla år har Benders genererat stora vinster och återinvesterat kapitalet i nya affärsområden, nya produktionsutrustning, nya förvärv.

– Aktieutdelningarna är ringa, som Ove Bender uttrycker det.

Att lyssna till kunderna och snabbt anpassa sig till förändrade krav på marknaden är också huvudförklaringen till framgångarna, enligt Ove Bender. Så fort man upptäckt en lucka på marknaden har man inte varit sen att utnyttja den.

Solceller nytt område

Ett färskt exempel är den ökade efterfrågan på solpaneler. Där har Benders nu, tillsammans med Midsummer AB, utvecklat en vågformad transparent solcellsfilm som enkelt läggs ovanpå de vanliga takpannorna och som knappast syns med blotta ögat.

Trots att Benders i dag är ett miljardföretag är Ove Bender djupt involverad i detaljfrågor.

Solceller är överhuvudtaget ett nytt, intressant segment för Benders. På fabriken i Uddevalla har även en ny produktionslinje kompletterats med en ”solcellsvägg” som producerar mer energi än vad hela fabriken förbrukar.

– Trots att byggbranschen är relativt konservativ uppstår det ändå hela tiden nya affärsmöjligheter som det gäller att vara vaken för. Här har vi ett försprång genom att som familjeföretag vara så snabbfotade och inte styras av några kvartalsrapporter, understryker Ove Bender.

En förklaring till framgångarna är också att den småföretagsanda med nit och sparsamhet som fortfarande sitter djupt rotad i företagskulturen. Den tar sig bland uttryck i att göra så mycket som möjligt på egen hand – i stort och smått.

Istället för att köpa in kompetensen byggs den upp internt på företaget – dels för att det är kostnadseffektivt, dels för att det skapar värde för framtiden. Det gäller till exempel de toppmoderna produktionslinjer med helautomatisk styrning och robotar som konstruerats på egen hand, utan assistans utifrån.

– Den stora omväxlingen är också en förklaring till att många tycker Benders är ett spännande bolag att jobba på. Därför har vi som regel inga problem med rekrytering, förklarar Ove Bender.

Tredje generationen

Men Ove Bender har nu fyllt 62 år och den tredje generationen är sedan några år tillbaka involverade i verksamheten, både som ägare och anställda. Oves samtliga fyra barn – som är fyrlingar – arbetar i företaget och ett av systerns Helens fyra barn.

– De är oerhört tajta och trivs bra ihop samtidigt som de har olika intressen och därmed olika roller på företaget. Det bådar gott för framtiden, konstaterar han.

Men så länge Ove Bender har hälsan och krafterna i behåll har han ändå ambitionen att vara kvar i företaget. Jobbet är hans stora intresse.

– Men för att nästa generation ska kunna utvecklas är det naturligtvis viktigt att de får stå på egna ben. Så förr eller senare får jag nog finna mig i att trappa ned från det operativa, säger han.

Även om företaget upptar det mesta av hans tid saknas heller inte intressen utanför företaget. Sedan många år tillbaka ingår ett av Sveriges vinstrikaste travstall och stuteri – Palema – i koncernen med ett 60-tal hästar och verksamhet i både Sverige och USA.

– Hästarna ger optimal avkoppling. Då har man ingen chans att tänka på något annat, utan måste bara fokusera på nuet, fastslår Ove Bender.

Fakta

Ove Bender

  • Ålder: 62 år.
  • Familj: Hustru och fyrlingar – två pojkar och två flickor, 30 år.
  • Bor: Edsvära.
  • År i företaget: 37 år.
  • Intressen: Travhästar. Lokal fotboll. Friluftsliv. Sommarhuset i Fiskebäckskil.
  • Roligast i jobbet: Att utveckla verksamheten, engagera mig i personalen och se till att de utvecklas.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.