Pandemin försvårade kreativt arbete

Affärerna En ny global undersökning som visar hur det ökade distansarbetet efter pandemin påverkar marknadsförares kreativitet och möjligheter att leverera starka kundupplevelser. Den visar att pandemin har inverkat avsevärt på marknadsföringskreativiteten.

Pandemin försvårade kreativt arbete
Kirsten Allegri Williams

Den nya distans- och hybridarbetsmiljön har lett till utspridda marknadsavdelningar. Det påverkar varumärkenas förmåga att leverera kreativa kundupplevelser.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Undersökningen som gjorts av Optimizely omfattar intervjuer med 900 seniora marknadsförare i sju länder, däribland Sverige, visar att knappt nio av tio svenska marknadsförare menar att förmågan att leverera innehåll till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt påverkades av distans- och hybridarbete på olika sätt.

• Förmågan att utveckla kreativa idéer (89 procent instämmer)

• Förmågan att optimalt genomföra marknadsföringskampanjer (90 procent instämmer)

• Samarbete med andra avdelningar såsom IT, ekonomi etcetera (87 procent instämmer)

• Samarbete med andra på marknadsavdelningen (88 procent instämmer)

– Kreativitet är kärnan i alla marknadsföringskampanjer som gör intryck på konsumenter. Pandemin innebar att marknadsteam tvingades tänka om kring skapandeprocessen. Distans- och hybridarbete är här för att stanna och det innebär att marknadschefer behöver bygga nya strategier och använda tekniska verktyg för att fortsätta inspirera och vara kreativa, vilket är det som ger starka kundupplevelser, kommenterar Kirsten Allegri Williams, global marknadschef på Optimizely.

Trots utmaningarna med distans- och hybridarbete, kunde många kreativa hinder ändå övervinnas genom rätt innehållshantering, experimentering och samarbetsverktyg såsom videomöten, chatt och experimentering.

De svenska marknadsförarna pekade på att deras egen kreativitet fungerade bäst i en hybrid arbetsmiljö (36 procent instämmer) och näst bäst i personliga möten (29 procent instämmer). När det gäller vad som bäst gagnar deras team menade drygt var tredje, 32 procent, att det personliga mötet med brainstorms var absolut att föredra, medan hybridmöten bara föredrogs av drygt var femte, 18 procent.

– Resultatet kan verka motsägelsefullt när den bästa miljön för en själv inte är bäst för teamet. En förklaring kan vara att skapande sker både hos individen och i teamet. Dessa processer behöver sedan flätas samman för att ge bästa möjliga resultat, säger Mårten Bokedal, produktstrateg på Optimizely.

De svenska marknadsförarna var också rörande överens om att kreativitet är nödvändigt och till och med absolut nödvändigt för marknadsföringen. Alla tillfrågade var dock inte överens om vad som definierar kreativitet. Ett tydligt tema framkom ändå: kreativitet är avgörande för att driva starka kundupplevelser.

• 26 procent beskriver kreativitet som att skapa upplevelser som driver kundens agerande och/eller engagemang.

• 18 procent definierar det som att skapa idéer som överraskar och gläder mottagarna.

• Färre än var sjunde, 14 procent, definierar kreativitet som att utveckla originella idéer och att vara först på marknaden med en ny innovation.

• Drygt var femte, 17 procent, menar att kreativitet är att komma på nya sätt att lösa gamla problem.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.