Ökad förändringstakt positivt för lönsamheten

En ny undersökning om hur pandemin påverkat företag under de senaste tolv månaderna visar hur strategier för personal, företagspolicy och teknikanvändning har förändrats och pekar på vilka områden som bör prioriteras under de kommande åren. En tydlig slutsats är att en ökad förändringstakt har en positiv påverkan på lönsamhet.

Ökad förändringstakt positivt för lönsamheten
Mike Ettling

Unit4 som är en global leverantör av affärssystem i molnet för mellanstora tjänsteorganisationer presenterade under tisdagen den andra årliga upplagan av undersökningen Business Future Index som omfattar 3 450 deltagare från tolv länder.

– Som i alla kriser är det de företag som har satsat på innovation för arbetsvillkor och teknikstrategier som har lyckats bäst under pandemin, kommenterar Mike Ettling, vd på Unit4.

De tre viktigaste områdena att satsa på framåt är arbetsvillkor, policyarbete och verktyg. Vad gäller policy är till exempel miljö, hållbarhet och ansvarsfull styrning viktiga områden. Exempel på verktygsområden att satsa på är molntjänster, datahantering, rapportering i realtid, automatisering av arbetsflöden, samt AI och maskininlärning.

– Undersökningen visar hur viktigt det är att satsa på rätt verktyg och system för att förenkla processer och komma snabbt framåt i förändringsarbetet, genom att främja produktivitet och engagemang på arbetsplatsen, säger Katarina Gunnarsson, regionchef Norden på Unit4.  

Centrala slutsatser: 

• Effekter från Covid-19-pandemin. Av de företag som satsat på snabb tillväxt sedan pandemin slog till har 51 procent nått sina affärsmål för 2021. Bland de som inte satsat på snabb tillväxt är andelen bara 28 procent.

• Positiva effekter från förändringsarbete. De företag och organisationer som har satsat på förändringsarbete har lyckats med digitalisering (80 procent), förbättrat mående för anställda (74 procent), fått till bättre samarbete i team (73 procent) och bättre upplevelser för kunder och slutanvändare (72 procent).

• Flera lyckade satsningar. Fler än 90 procent av företagen och organisationerna rapporterar om en snabb utveckling och utbyggnad av satsningar på transformation (52 procent), flexibla arbetsvillkor (51 procent) och mjukvaror som förbättrar anställdas produktivitet och upplevelse av jobbet (45 procent).

• Bredare rekrytering. 49 procent av alla företag och organisationer har lyckats rekrytera personal från ett större geografiskt område under det senaste året.

• Framtida prioriteringar. Bland prioriterade satsningar under de kommande tolv månaderna märks att locka och behålla personal (62 procent), ta fram nya produkter och tjänster (59 procent) och digital transformation (59 procent).

Rapporten, en interaktiv e-bok och infografik hittar du här. 

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.