Ledarskap i ett föränderligt samhälle

Förändringsledning Socionomen och psykoterapeuten Eva Norrman Brandt har under en tioårsperiod på nära håll studerat förändringsprocessen i en läkemedelsfabrik för att identifiera olika typer av förändring, men också undersöka huruvida kriterier för transformativ förändring uppfylls. Dessutom har hon studerat hur ledarskapet påverkar förändringsprocessen och medarbetarnas upplevelser av den.

Ledarskap i ett föränderligt samhälle
Eva Norrman Brandt Foto: Atelje Uggla

Resultatet av studien presenteras i Eva Norrman Brandts licentiatavhandling ”Transformativ förändring och postkonventionellt ledarskap – en retrospektiv fallstudie med fokus på förändringsprocessen och ledarskapet”,som hon lagt fram vid Jönköping University.

– Det finns många organisationer som står inför transformativ förändring. Resultaten samt beskrivningen av vad transformation innebär kan användas av andra. Vuxenutvecklingens koppling till ledarskap redovisas i materialet och detta kan inspirera till ett nytt sätt att rekrytera och utveckla ledare, berättar Eva Norrman Brandt.

Läs mer: Expertens 7 råd om förändringsledning

Studien är unik i sitt slag då det finns få studier som beskriver transformativa förändringar över tid. Norrman Brandt menar också på att förändringar just tar tid men ibland läggs fram som om de skulle vara en ”quick fix”. Förändringstakten ökar i samhället och påverkar organisationer och dess medlemmar. Förändringstrycket orsakas av en rad faktorer som teknisk utveckling, förändrad lagstiftning, kunders eller intressenters behov och krav och ökande konkurrens på en global arena.

– Transformativ förändring förändrar kulturen, involverar alla medarbetare i organisationen, tar tid och behöver planeras och drivas med balans mellan ett antal faktorer. En tydlig bakgrundsbild med beskrivning av skälen och drivkrafterna till förändringen krävs. Valet av förändringsmål bör göras med känsla för organisationens förståelse där man väljer de mest uppenbara och begripliga förändringarna först, man behöver skapa en process med många ambassadörer och ledare som visar tydlighet och mod. Ledarskapet är viktigt i en transformation och ledare med postkonventionellt tänkande lyckas bäst, förklarar hon.

Läs mer: Hur det nya blir det normala

Eva Norrman Brandt är socionom, legitimerad psykoterapeut och sedan 20 år verksam som ledarskaps- och organisationskonsult och menar att hon kan applicera forskningen direkt i sitt arbete med förändring och ledarskap i både myndigheter och privata bolag.

– Detta är ett angeläget område som inte fått så stort utrymme tidigare och därför finns det stora kunskapsluckor. Själva insikten kring ledarskapets betydelse tycker jag är extra relevant i en tid där många söker efter ett nytt sätt att leda och därmed också ett nytt medarbetarskap. Ledarskap behövs men i en ny tappning som vi behöver mer kunskap om, slår Eva Norrman Brandt fast.

Läs avhandlingen i sin helhet här

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.