Beijers vd om byggsektorns utmaningar: Viktigt med positiv kultur

LEDARSKAP Byggstopp, begynnande kompetensbrist och oro för konkurser präglar byggbranchen. Vi dyker in i huvudet på Geir Thomas Fossum.

Beijers vd om byggsektorns utmaningar: Viktigt med positiv kultur
Geir Thomas Fossum Foto: Beijer

Enligt statistik från UC är byggsektorn den bransch där flest företag riskerar att gå i konkurs det kommande året, och enligt den senaste Hantverkarbarometern är många (62 procent) oroliga för att hantverkare kommer lämna yrket och att det på sikt kommer leda till kompetensbrist inom skrået.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Geir Thomas Fossum är vd för bygghandelsbolaget Beijer Byggmaterial och brottas dagligen med konsekvenserna av byggbranschens nedgång, samtidigt som han har tydliga strategier och fokus för att bolaget ska stå starkt och stadigt i stormen.

Hur skulle du beskriva läget i byggbranschen nu?

– Just nu är det ett väldigt utmanande läge med en vikande marknad och en tvärnit när det kommer till nyproduktion. Samtidigt blir det färre renoveringar och färre hantverksjobb, vilket är en utmaning på längre sikt. Det finns stora behov för att skapa mer energieffektiva byggnader och boenden, så om det blir ett år eller två med mindre hantverksjobb är det en risk att branschen tappar kunskap och kompetens som är helt avgörande för den gröna omställningen.

Hur har det drabbat dig som vd?

– För min egen del som vd så är det viktiga att vi skapar en balans mellan den vikande marknaden och energi och motivation i organisationen. Det är viktigt att fokusera på möjligheterna.

Hur gör du för att hålla medarbetarna motiverade?

– Jag är medveten om mitt eget sätt att kommunicera, som handlar om att just fokusera på möjligheter, hitta nya marknadsmöjligheter, nya kategorier och affärsområden vi kan göra något av. Jag försöker sprida positiv energi och framåtanda, lyfta det vi gör bra och skapa en trygg miljö, en stark vi-känsla så att man känner glädje på jobbet och kan backa och stötta varandra.

– Jag är också ute i verksamheten och träffar personalen på våra byggvaruhus. En vd har två öron och en mun, det är viktigt med input från kollegorna som möter kunderna varje dag.

På vilka andra sätt påverkas verksamheten?

– Vi är som alla andra beroende av marknaden och försöker anpassa vår verksamhet, det går upp och ner. Det handlar om att strategiskt anpassa vår verksamhet. Byggkrisen slår ju olika i olika städer och regioner, vissa ökar och andra skalar ner. Vi är en nationell verksamhet men försöker anpassa oss lokalt, ha tydlig kommunikation och god kultur.

– Vi är ett bolag som satsar och gör strategiska investeringar för att klara oss i framtiden. Nu bygger vi ett nytt toppmodernt centrallager i Eskilstuna som vi tror är viktigt för vårt kunderbjudande. Men det viktigaste är people business, och det är medarbetarna som är bolagets viktigaste resurs. Vi ska vara värdebaserade och inte regelbaserade, och agerar utifrån vår värdegrund och våra värdeord ’schysst’, ’passionerad’ och ’stolt’.

Ni har gjort flera förvärv de senaste åren, hur har du gjort för att fortsatt lyckas behålla en stark företagskultur?

– Många tror att det bara handlar om en god affär men jag är övertygad om att det måste vara en god match när det kommer till kulturen från första början. Är det inte det blir det inte bra. Det kollar vi på när vi gör en verksamhetsgenomgång. Vi säger nej till möjligheter om det inte matchar med kultur och fokus, för det är jätteviktigt att det gör det.

Vad skulle du säga är orsaken till att ni hittills klarat er så pass bra?

– Det viktigaste är vårt kundfokus i hela vårt bolag och att vi främjar en positiv kultur och delegerar ansvar till vår kundfront. Vi vill fatta beslut så nära kunderna som möjligt, det leder både till en bra kundupplevelse och att det går fort, jämfört med om beslut fattas högt upp i organisationen. Lokalt affärsmannaskap och beslut nära kund är jätteviktigt.

Du nämnde den ’gröna omställningen’, hur har ni behövt ställa om när det kommer till hållbarhet?

– Vi har en tydlig strategi och ser det som en del i den totala bolagsstrategin. Vi har tagit in hållbarhetsexperter men framförallt satsat på att lyfta den stora massan och utbildat hållbarhetsambassadörer internt. Det är helt avgörande att ha god kompetens på området så att vi hela tiden kan ligga i framkant.

Hur ser du på framtiden (det närmsta året)?

– Jag ser alltid ljust på framtiden även om 2024 nog helt säkert blir utmanande med tanke på marknaden. Men vi gör fortsatt stora satsningar och investeringar så målet är att vara mer redo än någonsin när marknaden vänder.

Fakta

Geir Thomas Fossum

Vd på Beijer Byggmaterial sedan 2017
Bolagets omsättning: Cirka 11 miljarder kronor (2022)
Antal varuhus/butiker i Sverige: 116
Antal anställda: ca 2 500
Företagets värdeord: Schysst, passionerad, stolt

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.