Så gör Googlecheferna för att bli produktivare

Personlig effektivitet Om en chef på Google går på tomgång kan hen ta kontakt med företagets produktivitetsexpert. Tillsammans jobbar de igenom fem steg för en effektivare arbetsvardag. Läs hur här!

Så gör Googlecheferna för att bli produktivare
Planera, strukturera – och vinn massor av tid. Foto: Stock Adobe

Det är sajten Entrepreneur som har pratat med Laura Mae Martin, som bland annat skrivit boken ”Uptime” och arbetar på Google som produktivitetsexpert.  Hennes arbetssätt är att låta de chefer inom företaget som tar kontakt med henne ta fram sina tre viktigaste prioriteringar. Efter detta låter hon dem gå igenom sina kalendrar och ber dem markera varje möte, uppgift eller individuellt arbete som kopplar till dessa tre prioriteringar. Genom detta förfarande står det snabbt klart för dem om de verkligen fokuserar på de tre viktigaste prioriteringarna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

I intervjun lyfter hon också fram fem områden som man kan arbeta med för att bli mer produktiv. 

1. Rensa din to do-lista.

Om din lista blir för stor så ska du försöka skapa en lista med allt du tror du kan och ska göra. Därefter väljer du ut den tredjedel på listan som du anser har lägst prioritet. Ofta är det saker som följt med under en tid och lyfts vidare från lista till lista. Fråga dig sedan vad som skulle hända om du inte genomförde uppgiften. Om det finns något annat sätt att göra den på utan att du gör den eller finns det något sätt att göra den lite snabbt och bli av med den. Genom att göra detta fokuserar du på delegering och på att snabba upp saker där det är möjligt.

2. Så planerar du för saker som det är bråttom med.

När dagen är full av möten så kan det vara svårt att hantera när det kommer upp viktiga saker som måste genomföras snabbt. Valet står då mellan att slopa något möte eller att jobba längre in på kvällen. Tricket är i stället att lägga in ett block varje dag i kalendern för viktiga snabba uppgifter som alltid dyker upp. Lägg in blocket vid samma tidpunkt varje dag, för då kommer omgivningen och medarbetarna lära sig när det är. Och om inget viktigt kommer upp kan tiden användas för att läsa exempelvis e-post eller annat administrativt arbete.

3. Hur fokuserar man på det viktigaste.

Om du har något viktig att göra ska du blocka tid för det, enligt Laura Mae Martin. Men ibland, menar hon, kan man blocka upp en hel dag utan någon bestämd uppgift för den. För det går inte att underskatta värdet av en helt mötesfri dag. Ett enda möte på en dag skapar ju tyvärr en känsla att hela dagen cirklar kring det och att det känns mycket längre än sina planerade 30 minuter. Genom den mötesfira dagen upplever du att du har kontroll över vad du behöver göra och gör att du kommer i kontakt med dina naturliga produktivitetsmönster.

4. Hur ska du hantera stora projekt.

Om du ska delta i ett större projekt som inte kan avslutas genom ett möte så är det ofta svårt att komma i gång. Och upplevelsen är att det är tufft att fortsätta med det under lång tid. Normalt i projekt känns det rätt att jobba till en som man upplever naturlig stoppunkt. Det kan vara vid slutet av en projektdel. När man sedan ska börja igen känns det som att starta på nytt. Om man i stället stannar av mitt i något är det lättare att komma i gång igen, för man har redan klart för sig ungefär hur man ska fortsätta.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.