Experten: Bästa knepen för lyckad talangjakt

Rekrytering Kompetensbristen har blivit en flaskhals för tillväxt i många företag. Vad krävs då för att hävda sig i konkurrensen om kompetens? Och hur ska mindre och medelstora företag tänka för att attrahera den yngre generationen? Rekryteringsexperten Sohaila Bagger-Sjöbäck ger sina bästa tips.

Experten: Bästa knepen för lyckad talangjakt
Sohaila Bagger Sjöbäck är vd och grundare av Novare Interim & Recruitment. Foto: Novare

Tiden är förbi när kandidaterna stod på kö till utannonserade jobb – nu är situationen den omvända. Bristen på arbetskraft är generellt stor, delvis på grund av demografiska förändringar med en åldrande arbetskraft och minskad ungdomsgeneration.

Inom vissa tekniska och specialiserade områden är läget så akut att kompetensbristen blivit ett hinder för tillväxt.

– Det finns helt enkelt inte tillräckligt många utbildade inom vissa områden. Universitet och högskolor har inte heller riktigt hängt med i utvecklingen och saknar utbildningar inom nya områden som till exempel artificiell intelligens, EU-lagstiftning och CSRD, konstaterar Sohaila Bagger-Sjöbäck som har arbetat med interimskonsulter och rekrytering i 20 år.

Kreativa lösningar

Hon är bland annat grundare och vd för rekryteringsbolaget Novare Interim & Recruitment och den digitala plattformen GigAssembly, där företag och organisationer kan söka direkt efter den kompetens man behöver. För några år sedan nominerades hon till en av framtidens kvinnliga ledare av organisationen Ledarna. I höst är hon aktuell som en av talarna på VD-dagen i Stockholm.

Men samtidigt som företagen ställts inför nya utmaningar finns det också lösningar – förutsatt att arbetsgivarna är kreativa och ”open minded”, poängterar hon.

– Globalisering exempelvis har inte bara gett upphov till ökad konkurrens om arbetskraften, utan även möjligheter att rekrytera från en bredare internationell marknad. Även i Sverige finns många personer med utländsk bakgrund med rätt kompetens, men som i många fall hindras av kravet på att behärska svenska språket flytande. Här måste det till en förändring, fastslår hon.

Krav på flexibilitet

Hur ska då företagen tänka för att kunna locka den yngre generationen? Det som framför allt skiljer dem från tidigare generationer är kraven på flexibilitet vad gäller både arbetstider och arbetsplatser.

Under pandemin införde många arbetsgivare möjligheten till distans- och hybridarbete. Och det är något som många vill fortsätta med.

– Många lyfter fram den ökade flexibiliteten som ett sätt att få livspusslet att gå ihop. Men samtidigt måste man komma ihåg att den typen av flexibilitet inte är någon rättighet, utan en förmån. Hur gjorde man före pandemin med lämning och hämtning på förskolan? Det fungerade uppenbarligen, säger Sohaila Bagger-Sjöbäck.

Meningsfullt arbete

Högre krav ställs numera även på arbetsinnehållet. Många vill arbeta med något som känns meningsfullt och bidrar till något större, som hållbarhet eller social påverkan

– Det är viktigt inom många områden – men inte alla. Inom till exempel bank och juridik rullar det mer eller mindre på som förut, även om en del satsningar förekommer, inflikar hon.

I det ingår även arbetskulturen – en inkluderande och stödjande arbetsmiljö med starkt fokus på företagets värderingar har stor betydelse.

– Det utesluter för den skull inte kraven på teknologiskt stöd. Förväntningarna på moderna arbetsverktyg och teknologier är också högre i dag, förklarar Sohaila Bagger-Sjöbäck.

En tydlig skiljelinje mellan generationerna går i synen på karriärutveckling. Att arbetsgivaren ger möjligheter till kontinuerligt lärande och professionell utveckling är självklart. Men många nöjer sig inte med att nästa steg på karriärstegen finns i en avlägsen framtid, utan vill helst ha tydliga besked på ett tidigt stadium, helst redan vid anställningsintervjun.

– Visst kan det finnas en uppfattning bland arbetsgivarna om att den yngre generationen ställer orimliga krav. Men det är så arbetsmarknaden fungerar; det är bara att acceptera, förklarar hon.

Mindre företag har fördelar

Enligt Sohaila Bagger-Sjöbäck betyder dock inte de ökade kraven från de yngre att de större företagen per automatik har ett försprång. Tvärtom har mindre och medelstora företag goda chanser att hävda sig i konkurrensen om arbetskraft.

– Mindre företag har generellt större möjligheter att skapa en dynamisk och flexibel arbetsmiljö, vilket attraherar kreativa och engagerade medarbetare. Genom sin ofta obyråkratiska struktur finns stora chanser till personlig och professionell utveckling. Förändringar behöver inte ta lika lång tid som i större företag med tusentals anställda, konstaterar hon.

Men för att skapa en långsiktigt stabil grund för rekrytering gäller det även för mindre företag att investera i det som går under begreppet ”employer branding”, det vill säga att bygga ett starkt varumärke genom att betona unika fördelar och en stark företagskultur.

– De stora företagen har visserligen fördelar genom sina välkända varumärken och kan ofta erbjuda stabilitet samt intern utveckling i högre omfattning. Men mindre företag kan å andra sidan fokusera på nischade marknader där stora företag inte dominerar eller att dra nytta av partnerskap och nätverk för att stärka erbjudandet och öka synligheten, säger Sohaila Bagger-Sjöbäck.

Lönen inte viktigast

De senaste åren har många i den yngre generationen sökt sig till olika startups inom techsektorn. Men här märks nu en förändring.

– I takt med att flera bolag fått ekonomiska problem och tvingats till neddragningar har branschen tappat en del i attraktionskraft – trots att kompetensbristen fortfarande är stor, konstaterar hon.

Lönen – hur viktig är den för att attrahera arbetskraft?

– Den måste givetvis vara marknadsmässig. Men förutsatt att arbetsgivaren kan paketera sitt erbjudande på rätt sätt så kommer den inte i första hand. En lönedifferens på 1 000 till 5 000 kronor per månad är de flesta villiga att diskutera om personalpolitiken känns rätt, säger hon.

Fakta

Så lockar du yngre talanger – Sohailas 6 tips

  1. Utbildning och utveckling. Investera i fortbildning och utvecklingsmöjligheter för anställda.
  2. Flexibilitet i arbetsmiljön. Inför flexibla arbetsmodeller, som distansarbete och flextid.
  3. Digitala verktyg. Använd moderna teknologier och digitala verktyg för att effektivisera verksamheten.
  4. Hälsa och välmående. Prioritera anställdas hälsa och välmående genom att erbjuda hälsosamma arbetsmiljöer och stödprogram.
  5. Företagskultur. Bygg en stark och positiv företagskultur som attraherar och behåller talanger.
  6. Nätverkande och samarbeten. Engagera dig i branschnätverk och partnerskap för att dela kunskap och resurser.

Sohaila Bagger-Sjöbäck ger företag rådet att utforma en hållbar strategi för rekrytering.

– Ha en tydlig vision och långsiktig plan för företagets utveckling och tillväxt. Integrera hållbarhet i alla aspekter av verksamheten, från produktion till personalpolitik. Uppmuntra innovation och var förberedd på anpassningar efter förändringar på marknaden. Utvärdera regelbundet strategin och var beredd att justera den utifrån nya insikter och marknadsförändringar, sammanfattar hon.

Sohaila Bagger-Sjöbäck är en av talarna på VD-dagen i Stockholm den 7 oktober. Läs mer och boka din plats här!

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.