Företaget där man blir briljanta tillsammans

Förbättringsarbete Hos Länsförsäkringar Mäklarservice AB har man under flera år bedrivit ett framgångsrikt löpande förbättringsarbete i vardagen. Detta sker i små grupper som träffas 20 minuter varje vecka.

Företaget där man blir briljanta tillsammans
Medarbetarna tränar också på sitt beteende och som stöd har företaget tagit fram åtta beteenden som vägleder i träningen.

Peter Säll har arbetat hos Länsförsäkringar sedan 1998 och 2006 blev han vd för Länsförsäkringar Mäklarservice. Under hans ledning har företaget, som har 120 medarbetare, uppmärksammats, både internt och externt för det sätt som de bedriver sitt förbättringsarbete. Att det fungerat bra märks både när det gäller tillväxten och lönsamheten och hur nöjda kunderna och medarbetarna är.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Länsförsäkringar Mäklarservice bildades år 2000, vilket var nio år efter att startskottet gått för den svenska förmedlarmarknaden. Med 23 länsförsäkringsbolag utspridda över landet, behövdes Mäklarservice för att skapa enhetlighet på den växande förmedlingsmarknaden. Ambitionen var att underlätta för försäkringsförmedlare att göra affärer med Länsförsäkringar. Mäklarservice skulle fungera som gruppens förlängda arm ut på den förmedlade marknaden.

– Antalet försäkringsförmedlare har vuxit snabbt i Sverige och numera väljer varannan företagskund att företrädas av en företagsmäklare, berättar Peter Säll.

Rätt mental inställning

Som en framgångsfaktor lyfter Peter Säll fram att företaget verkligen levt efter de värderingar som processades fram redan från starten. Dessa är ”Rätt mental inställning”, ”Eget ansvar” och ”Affärsmässighet”.

Peter Säll konstaterar att som ledare måste jag också våga vara mig själv, fatta beslut och ta ansvar för dessa.
Peter Säll konstaterar att som ledare måste jag också våga vara mig själv, fatta beslut och ta ansvar för dessa. Peter Säll konstaterar att som ledare måste jag också våga vara mig själv, fatta beslut och ta ansvar för dessa.

När det gäller rätt mental inställning betonar Peter Säll vikten av att ha en positiv inställning och se möjligheter, ge feedback och dela med sig av kunskaper och lära av andra. Det gäller också att stötta och hjälpa sina kollegor.

– Den rätta mentala inställningen betecknar vårt sätt att se på oss själva, arbetslivet och livet i stort. Den som har rätt mental inställning har ett positivt förhållningssätt och ser och söker lösningar, säger han.

Eget ansvar handlar om att se och ta ansvar för sitt eget arbete och för helheten, våga pröva nytt och förändra för att det ska ske förbättringar. Det gäller också att ta egna initiativ, driva sin egen kompetensutveckling och ta ansvar för sin hälsa.

Affärsmässighet betyder enligt värderingarna att arbeta med kunden i fokus, se vad som händer i världen, nå resultat och ge rätt service till rätt kund.

– Den som agerar affärsmässigt förstår vilka krav som ställs på oss i vardagen och tar ansvar för att vi uppnår Mäklarservices mål på kort och lång sikt.

En kundupplevelse i världsklass

I början av 2010­talet upplevde den förmedlade sakaffären ett par tuffa år och ett initiativ för att vända trenden lanserades.

– Detta gjordes 2013 och fick namnet A Memorable Customer Experience. Målet var att skapa en kundupplevelse i världsklass, berättar Peter Säll.

När Mäklarservice 2016 införde ett aktivitetsbaserat arbetssätt var de tidigt ute och för att markera en nystart valdes namnet VNA, ”Vårt Nya Arbetsliv”.

– Tanken med VNA var att skapa en flexibel arbetsmiljö med känsla av marknadsnärvaro och goda möjligheter till sociala möten. Kontoren anpassades för ett aktivitetsbaserade arbetssätt med utgångspunkt från medarbetaren och verksamhetens behov.

Briljanta tillsammans

På en bolagskonferens 2017 drog så medarbetarna i gång ett annan initiativ, ”Briljanta tillsammans”.

– Vi vill vara den mest uppskattade partnern på marknaden. För att uppnå det driver vi ett gemensamt arbete med vardagsnära förbättringar. ”Briljanta tillsammans” handlar både om att träna på beteenden och att ta fram och genomföra konkreta initiativ som hela tiden flyttar oss närmare målet att bli nummer ett på förmedlarmarknaden.

Peter Säll berättar att motorn i företagets förändringsarbete är briljantgruppernas egenvalda förbättringsfokus och genomförandeplan.

– I grupper om ungefär sex personer träffas vi varje vecka 20 minuter för att planera och genomföra mindre förbättringar som gör oss lite bättre. Många små förbättringar gör stor skillnad. Totalt har vi 18 sådana grupper bland våra medarbetare.

Dessa möten ska prioriteras och närvaron på dem är hög.

Åtta beteenden

Medarbetarna tränar också på sitt beteende och som stöd har företaget tagit fram åtta beteenden som vägleder i träningen. Dessa är:

 1. Jag håller vad jag lovar.
 2. Jag sätter kunden främst.
 3. Jag är positiv och ler i luren.
 4. Jag lyssnar och är lyhörd.
 5. Jag ser till att jag alltid har rätt kompetens.
 6. Jag är väl förberedd inför alla möten.
 7. Jag är en stolt medarbetare och bidrar till en god stämning.
 8. Jag försöker överträffa förväntningarna.

Ledarskapsprofilen bygger vidare på värdegrunden. Här är ledorden:

 • Älska affären.
 • Vägvisare.
 • Modig.
 • Lagledare.
 • Inspiratör.

– Som ledare måste jag leda verksamheten med mål och resultatfokus och vara insatt i verksamheten och ha en helhetssyn, säger Peter Säll.

Ledarna i företaget ska ligga steget före, skapa förutsättningar för medarbetarna att nå målen och föregå med gott exempel.

– Som ledare måste jag också våga vara mig själv, fatta beslut och ta ansvar för dessa. Jag måste också våga pröva nytt och vara förändringsbenägen.

Slutligen betonar Peter Säll vikten av att ledarna kan coacha gruppen och medarbetarna att nå resultat och teamkänsla och att ständigt ge konstruktiv feedback.

Några röster från medarbetare på Länsförsäkringar Mäklarservice om hur de ser på förbättringsarbetet

”Förbättring handlar för mig mycket om utveckling och nyfikenhet. För att vi ska lyfta vår verksamhet till nya nivåer behöver vi alla utveckla vår kunskap, fortsätta vara nyfikna och engagerade och arbeta tillsammans. ”

”Klart att vi kan bli lite bättre på det mesta. Ser också att det hellre kommer underifrån än direktiv ovanifrån.”

”Det sker förändringar hela tiden och därför behöver vi anpassa oss på bästa sätt. Dessutom får vi insikter kring sådant som inte är optimalt och det är då viktigt att det finns en struktur för att ”tvingas” prioritera att stanna upp och lyfta blicken för att analysera, värdera och implementera förbättringar och effektiviseringar.”

”Tycker att det är ett viktigt arbete men det är svårt att motivera sig när ens dagliga arbetsbelastning är alldeles för hög.”

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.