-->

15 tips för att skydda er mot företagsspioneri

Företagsspioneri Företagsspionerier ökar undan för undan och orsakar varje år skador för miljardbelopp i Sverige. Därför har en ny vägledning tagits fram som ska skydda forskning och kunskap. Lagom den europeiska cybersäkerhetsmånaden oktober!

15 tips för att skydda er mot företagsspioneri
Varje år kostar orsakar företagsspioneri skador för miljardbelopp i Sverige. Foto: Stock Adobe.

Som innovationsland är Sverige extra utsatt för företagsspioneri. Särskilt attraktivt är det att få tillgång till information redan under forskningsstadiet. Därför har Teknikföretagen tillsammans med Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) tagit fram en vägledning som finns att ladda ner.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Med hjälp av en detaljerad checklista kan man steg för steg vidta rätt åtgärder inför, under och efter ett forskningssamarbete. Mycket handlar om att identifiera och prioritera risker.

– Skyddet av innovation är inte endast en fråga för universiteten eller företagen utan det kräver av oss alla att skapa ett säkerhetsmedvetande, säger Klas Wåhlberg, vd för Teknikföretagen.

Även inom EU lyfts cybersäkerheten genom ”firandet” av den europeiska cybersäkerhetsmånaden, som är nu i oktober. Något som uppmärksammas med specialinbjudan gäster vid Högskolan i Skövde den 5 oktober.

Checklistan – 15 punkter

 1. Gör en säkerhetskyddsanalys.
 2. Genomför en granskning (Due diligence).
 3. Identifiera intressekonflikter.
 4. Publicera riktlinjer och arbetsrutiner.
 5. Segmentera åtkomst till data och resultat.
 6. Skapa möjlighet att automatiskt logga aktiviteter.
 7. Skydda all digital information.
 8. Var försiktig med hur du delar.
 9. Förhindra nätfiskeattacker (phishing).
 10. Etablera ett säkerhetsmedvetande.
 11. Genomför kommunikationsinsatser och utbildning.
 12. Följ legala regelverk.
 13. Genomför personkontroll.
 14. Utvärdera – har nya risker uppstått som inte förutspåtts.
 15. Anmäl intrång till svenska myndigheter.

Läs mer detaljerat om stegen här.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.