Flexibilitet på arbetet ökar produktiviteten

Arbetsplatsen En global undersökning gjord av arbetsplatsleverantören IWG visar att produktiviteten i 85 procent av de tillfrågade företagens verksamheter ökat som ett resultat av större flexibilitet på arbetsplatsen – och de anställda är både nöjdare och mer hälsosamma.

Flexibilitet på arbetet ökar produktiviteten
Patrik Ölvebäck

Med ökade kundkrav och anställda som förväntas vara konstant tillgängliga kämpar dagens arbetsgivare med att säkerställa hög och kontinuerlig produktivitet och leveranssäkerhet hos sin personal. Samtidigt letar anställda efter mer flexibilitet i sina roller.

På dagens arbetsmarknad finns ett växande krav på en ny typ av arbetsförmåner med allt ifrån fyra dagars arbetsvecka och obegränsad semester, till öronmärkta raster för att delta i frivilligarbete och teambuilding-dagar borta från kontoret.

Läs mer: Möjligheter och risker med det flexibla arbetet

Men även flexibelt arbete står högt på listan: i IWG:s undersökning svarar nämligen 83 procent av de tillfrågade att de skulle välja ett jobb som erbjuder flexibelt arbete över ett arbete där möjligheten inte finns. I undersökningen, som besvarades av 15 000 arbetsgivare och anställda i 80 länder, uppgav även 54 procent att möjligheten att själv välja plats för sitt arbete var viktigare än att jobba för ett prestigefyllt företag.

– Arbetstagare som känner sig hörda i sin efterfrågan på flexibilitet är också mycket mer benägna att förbli lojala och produktiva medarbetare, vilket både leder till bättre resultat och större chans att behålla talanger, kommenterar Patrik Ölvebäck, Country manager på Regus i Sverige som levererar globala arbetsutrymmen.

FN har tidigare beskrivit den globala nedgången i produktivitet som ett av de mest framträdande särdragen i världsekonomin under de senaste åren. Många studier kring produktivitet pekar också på vikten av att möjliggöra för anställda att skapa en bra balans mellan jobb och fritid för att kunna uppnå bästa resultat för verksamheten.

Läs mer: Flexibilitet behövs för nytänkande

Jämförs nationerna vars arbetsveckor konsekvent har den längsta respektive kortaste arbetstiden varje vecka, ställs Storbritanniens genomsnittliga 42-timmarsvecka mot Danmarks 37 timmar – och där prestanda och medarbetarnas lycka enligt uppgift stiger i det senare och produktiviteten stannar av i den förra. Sverige, tillsammans med länder som Holland, Italien, Belgien, Frankrike och Irland, ligger på 39 timmar i veckan, enligt Trades Union Congress.

– Även om svenskarnas arbetsveckor inte är fullt lika långa som britternas finns det absolut ett värde i att sträva mot Danmarks timmar: kortare arbetsveckor genererar högre produktivitet. Och just därför bör kanske även anställdas övriga förmånskrav gällande möjlighet till förkortad arbetstid övervägas från arbetsgivarens sida. Men att erbjuda en flexibel arbetsplats är kanske det enklaste insteget mot högre produktivitet, avslutar Patrik Ölvebäck.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.