Flexibilitet behövs för nytänkande

Kontroll I ett examensarbete vid Luleå tekniska universitet har studenterna Johanna Lindberg och Adrian Andersson undersökt hur de anställda inom it-konsultbranschen upplever balansen mellan flexibilitet och kontroll. Deras slutsats är att dessa behöver ha flexibilitet för att kunna hantera de situationer som uppstår och att organisationen därför fått släppa på delar av sin kontroll.

Flexibilitet behövs för nytänkande

Studenterna konstaterar inledningsvis att it-konsultbranschen kännetecknas av en ständig förändring. Det är en komplex miljö eftersom att arbetet drivs i projektform och många projekt är olika varandra. Dessutom går tekniken väldigt snabbt framåt och det som är modernt och nytänkande idag kan vara gammalt imorgon.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Branschen lider idag av en väldigt hög personalomsättning och företagen brottas med frågor om hur de kan behålla sin personal och därigenom humankapitalet för att fortsätta ha god lönsamhet.

Tidigare forskning visar att vid styrning av personal i kunskapsföretag är det viktigt att ha en bra balans mellan flexibilitet och kontroll. Dock finns det enligt studenterna ett forskningsgap kring hur personalen uppfattar styrningen i praktiken. Syftet med deras studie har varit att skapa en förståelse kring hur de anställda upplever balansen mellan flexibilitet och kontroll när det kommer till it-konsulter. Förutom teoretiska studier har de intervjuat fem it-konsulter på ett medelstort företag. Studenternas slutsatser visar att styrningen av IT-konsulter idag präglas av en hög flexibilitet till en bekostnad av kontroll.

Läs mer: Flexibelt arbete ger stora samhällsvinster

It-konsulterna uttryckte dock en önskan om att minska på denna flexibilitet. ”En lite hårdare kontroll hade kanske kunnat underlätta arbetet för konsulterna, då vet de i vilken riktning de behöver arbeta för att uppnå målet och därmed kunna skapa ett lyckat resultat. Styrningen bör dock ses som en helhet, eller ett paket, för att kunna fungera optimalt”, menar studenterna.

Kompetensförsörjning är ett annat område som är av stor vikt för företag inom it- konsultbranschen. Ökad kunskap och chansen att utbildas inom olika roller leder till en ökad kompetens och är en förutsättning för att en hög flexibilitet ska fungera. Dock fanns stora möjligheter till förbättring inom kunskapsdelningen.

”Varför inte nyttja någon av de mer erfarna konsulternas modeller för överlämning av projekt och försöka göra dem till ramverk? Det behöver inte vara en helt standardiserad process, eftersom it- konsulter ofta har ett fritt arbete, men det kan underlätta om det finns vissa punkter som alltid finns med i överlämningsprocessen. Det kan minska osäkerheten och skapa en trygghetskänsla, speciellt för någon som är ny i sin arbetsroll och för att befintlig personal ska klara av komplexiteten i nya projekt”, föreslår studenterna.

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.