I kris ska styrelsen ha koll på läget

Ekonomistyrning När företagets drabbas av ekonomisk kris blir styrelsen viktigare än någonsin. Det finns mycket vd och styrelse behöver göra rätt för att bolaget ska överleva.

I kris ska styrelsen ha koll på läget
Många företag väntar alltför länge innan de söker efter de verktyg som finns för att undvika en konkurs. Foto: Adobe Stock

I kärva tider är det extra noga att företagets styrelse har bra koll på ekonomin och agerar i tid om det pekar åt fel håll.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Ju kämpigare ett företag har det desto mer aktiv måste styrelsen vara. Då behövs också fler styrelsemöten än i vanliga fall och styrelsen måste vara mera noggrann med att kräva in underlag. I sådana lägen krävs det också mycket kontakt mellan vd och styrelse, säger Fredrik Sundin, jurist vid Ackordscentralen Norrland.

Enligt aktiebolagslagen kan en styrelseledamot bli personligt ansvarig för bolagets skulder som uppkommer efter den tid då styrelsen borde ha upprättat en kontrollbalansräkning. En sådan ska upprättas om det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av aktiekapitalet.

Fakta

Att tänka på som styrelse vid ekonomiska svårigheter:

  • Upprätta kontrollbalansräkning i tid innan halva aktiekapitalet är förbrukat.
  • Ha fler styrelsemöten i kristider.
  • Se över leasingkontrakt.
  • Prioritera inte ner bokföringen.
  • Vänta inte för länge om det finns möjlighet till en företagsrekonstruktion.

– Det är mycket viktigt för styrelsen att hålla koll på detta och agera i tid, betonar Fredrik Sundin.

Enligt aktiebolagslagen ska detta ske ”genast” vilket då handlar om högst någon eller ett par månader. Kontrollbalansräkningen ska då ha undertecknats av minst hälften av styrelsens ledamöter. 

Fredrik Sundin är jurist vid Ackordscentralen Norrland.

Kan bli personligt ansvarig

Om kontrollbalansräkningen inte upprättas i tid kan styrelsens ledamöter bli personligt ansvariga under den tid som underlåtenheten består. Efter beslut om konkurs eller likvidation upphör medansvarsperioden för skulder som uppkommer därefter.

– En ställföreträdare i ett aktiebolag undgår personligt ansvar för bolagets skatteskulder om bolaget ansöker om företagsrekonstruktion eller konkurs senast den dag skatten förfaller till betalning, berättar Fredrik Sundin.

Han konstaterar att rättsregeln har tillämpats så strängt att om ansökan kom in till tingsrätten dagen efter skattens förfallodag har ställföreträdaren blivit personligt ansvarig för skulden om inte särskilda skäl talar för annat.

Fredrik Sundin betonar också vikten av att som styrelseledamot verkligen veta vilka borgensåtaganden man har i bolaget.

– Det är alltför vanligt att det finns borgensåtaganden i leasingavtal som man inte har koll på.

För bolag inom samma koncern finns ofta koncernbidragsrätt som ger möjlighet att överföra medel mellan bolagen.

– Här nyttjar man varandras likviditet vilket medför risk att man inte bromsar i tid om något av företagen går alltför dåligt. Det kan också vara olagligt om dotterbolaget är konkursmässigt. Sitter man i flera av koncernens bolagsstyrelser måste ledamöterna sätta på sig olika hattar, säger Fredrik Sundin.

Prioriterar ner bokföringen

Något som han sett är vanligt hos företag som går dåligt är att de prioriterar ner bokföringen.

– Detta ses då som en onödigt hög kostnad och så väljer man en billigare lösning. Det är helt fel väg att gå. Blir bokföringen alltför bristfällig kan ställföreträdaren dömas för bokföringsbrott.

Fredrik Sundin konstaterar att många företag väntar alltför länge innan de söker efter de verktyg som finns för att undvika en konkurs.

– Att till exempel göra en företagsrekonstruktion går ju inte om det inte finns några resurser kvar i företaget. Det måste helt enkelt finnas en frisk kärna i företaget som gör att det finns möjligheter att lyckas med en rekonstruktion, säger han.

Ofördelaktiga avtal

I en rekonstruktion får företaget tillgång till viktiga verktyg som ett normalt företag inte har som underlättar möjligheterna att återigen få lönsamhet i rörelsen. Ett av dessa är möjligheten att frigöra sig från ofördelaktiga avtal.

Ett annat verktyg är lönegarantin. De anställda har rätt till lönegaranti under samma förutsättningar som i en konkurs. Lönegaranti utgår till all personal avseende innestående löner vid tidpunkten för rekonstruktionsbeslutet samt den lön som intjänas under en månad därefter.

– Men med hjälp av lönegarantin kan företaget även säga upp övertalig personal och arbetsbefria dem och behöver då inte betala uppsägningslönerna, avslutar Fredrik Sundin.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.