Jämställt i styrelserummen år 2053

Ägare & Styrelse Almis årliga undersökning av jämställdheten i svenska företag visar på en långsam ökning av jämställdheten i styrelserummen de senaste 10 åren. Den visar på att vi når jämställdhet i styrelserummen år 2053.

Jämställt i styrelserummen år 2053
Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och Britta Burreau, vd Almi.

Andelen kvinnor som har en plats i någon styrelse har gått från år 2013 på 17 procent till 21 procent år 2023. Andelen kvinnliga vd:ar har gått från 10 till 14 procent under samma mätperiod. Ordförandeklubban svingas av en kvinna i 15 procent av de undersökta bolagen jämfört med 10 procent 2013.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– År 2053 beräknas vi uppnå jämställda styrelserum, det är en alldeles för lång tid. Detta är tionde året i rad vi genomför den här styrelsekartläggning och den visar att vi rör oss mot mer jämställda styrelserum, men det finns mycket mer att göra. Vi ska inte behöva vänta i trettio år på jämställdhet, säger Britta Burreau, vd Almi.

Siffrorna visar på en mycket långsam ökning av andelen kvinnor både på vd-posterna och i styrelserummen, men det finns ljuspunkter.

Forskning visar att lönsamhet och omsättningsökning är signifikant högre i företag som har jämställda styrelser, men att bryta igenom gamla föreställningar tar tid. Sveriges konkurrenskraft bygger på att vi tar tillvara alla människors kompetens och kreativitet, avslutar Britta Burreau.

Almi framhåller också i sin studie vikten av att ha ett aktivt styrelsearbete. Endast 53 procent av de undersökta företagen har två ordinarie ledamöter eller fler i styrelsen. När mätningarna startade år 2013 var det 52 procent.

Det är en svag positiv trend vi kan se under de tio år vi tagit fram statistik. Den är alldeles för långsam om vi ser till de utmaningar som företagare ställs inför och den betydelse en styrelse kan ha för att öka kompetensen. Vi ser också ett tydligt samband mellan att det finns en jämställd styrelse och att det är en kvinna som är vd i företaget. En aktiv och jämställd styrelse har betydelse för jämställdheten på operativ nivå, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för studien.

Innehåll faktaruta om kartläggningen med siffror från 2013 och 2023

• Andel kvinnor av totala antalet platser 17 à 21 procent

• Andel bolag med kvinna som vd 10 à 14 procent

• Andel bolag med minst en kvinna 35 à 41 procent

• Andel bolag med kvinna som ordförande 10 à 15 procent

• Andel jämställda styrelser 13à 16 procent

• Andel bolag med två eller fler ordinarie ledamöter 52 à 53 procent

Se hela styrelsekartläggningen på: https://www.almi.se/styrelsekartlaggningkvinnor

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.