Ägardirektiv en förutsättning för framgång

Ledarskap & styrning Att ha ett skrivet ägardirektiv är inget krav i aktiebolagslagen men om ett företag saknar ett sådant direktiv finns stor risk att målbilden spretar åt olika håll.

Ägardirektiv en förutsättning för framgång
Ägardirektiv tydliggör ägarnas ambitioner och förhindrar onödiga konflikter. Foto: Adobe Stock

Aktieägaravtalet innehåller rådande villkor för ägarna i ett aktiebolag, till exempel hur man gör om en delägare vill göra en exit, sälja sina aktier eller avlider.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Genom att komplettera detta med ett ägardirektiv tydliggörs ägarnas ambitioner, förhindras onödiga konflikter och skapas förutsättningar för framgång, säger styrelseproffset Olof Degerfeldt, som också är ordförande i StyrelseAkademien Norr samt vice ordförande i StyrelseAkademien Sverige.

I ägardirektivet, som är ett styrdokument till styrelsen, tydliggör ägaren sin vilja och vision om hur företaget ska utvecklas på tre till fem års sikt.

– Det är inte ett krav i aktiebolagslagen att det ska finnas ett ägardirektiv men ett sådant direktiv är helt enkelt ett måste för ett aktivt och professionellt styrelsearbete. Det möjliggör förflyttningen från ett ägarlett till ett ägarstyrt bolag och skapar värde i företaget, menar Olof Degerfeldt.

Samma målbild

I ägardirektivet, som antas på bolagsstämman, fastställs att ägare, styrelse, vd och finansiärer har samma målbild, värderingar och förväntningar. Det är ett kortfattat gemensamt arbetsdokument som pekar ut företagets riktning och är ett verktyg för ägarstyrning.

Ägardirektivets övergripande struktur innehåller:

 • Intentioner med ägandet, syftet, målsättningar.
 • Restriktioner, vad man ska rådfråga bolagstämman om.
 • Riktlinjer för hur bolaget ska drivas av styrelse och företagsledning.

I ägarledda bolag med flera ägare är det vanligt att målbilden spretar åt olika håll.

– Kanske har ambitionerna ändrats sedan man startade bolaget, kanske har nya ägare tillfört insikter eller att trender i omvärlden har ändrat förutsättningarna. Om det är ägare med olika viljor är det extra viktigt att ha ett ägardirektiv att luta sig mot.

Minskar risken för konflikter

Olof Degerfeldt konstaterar att om tankar finns på att ta in en extern styrelseledamot eller vd är det av största vikt att ägarnas ambitioner, värderingar och målbild är tydliga.

Olof Degerfeldt.

– Det är också högst relevant om exempelvis en extern ägare ska tillkomma och ägarna vill säkerställa att den nya ägaren delar samma syn på hur bolagets ska drivas.

Ett ägardirektiv minskar samtidigt risken för konflikter mellan ägare, styrelse och ledning som kan skada verksamheten.

För den som är ensam ägare i ett bolag har ett ägardirektiv också högt värde.

– Det blir ett hjälpmedel för att behålla fokus, arbeta mot sin målbild och vara tydlig med företagets syfte, säger Olof Degerfeldt.

Tillägg och reservationer

Ibland finns det tillägg och reservationer i ett ägardirektiv, till exempel att företaget ska fortsätta inom familjen eller stanna i bygden.

– Om restriktionerna inte är nedskrivna utan bara sitter i väggarna hur ska du då som utomstående styrelseledamot kunna veta det?

Han har sett att i många ägardirektiv har man bara angett nyckeltal.

– Då saknas viktiga riktlinjer och styrelsen kan inte utläsa den värdegrund som ägarna står för. Värdegrunden är extremt viktig att få med. Det är inte något som en konsult kan fixa utan kräver ett stort engagemang från ägarna.

Olof Degerfeldt betonar också att ett ägardirektiv underlättar för ägaren att rekrytera rätt kompetens till styrelsen och vd.

Ju färre ägare desto kortare giltighetsperiod för ägardirektivet.

– Och ju tidigare i livsfasen företaget är desto kortare är giltighetstiden för ägardirektivet, speciellt i teknikbaserade företag. De angivna tiderna varierar också beroende på verksamhetens art och vilken bransch företaget tillhör, avslutar Olof Degerfeldt.

Fakta

5 tips på innehåll i ett ägardirektiv

 1. Vision (en framtidsbild som föreställer det vi kan förverkliga om vi förmår oss att samla oss kring vår affärsidé och genomföra våra strategier).
 2. Finansiellt (mål och nyckeltal).
 3. Restriktioner (vad styrelsen ska rådfråga bolagsstämman).
 4. Värdegrund (som ska genomsyra allt vi gör).
 5. Ägare (som anställda i bolaget).
 6. Personal (bolagets viktigaste resurs).

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.