Färre ordförandekvinnor i storbolagens styrelserum

Ägare & Styrelse Mångfald och jämställdhet blir allt viktigare för många företag. Samtidigt visar nu en ny kartläggning att andelen kvinnor på ordförandeposten minskar bland börsens större bolag. Dessutom ökar medelåldern bland styrelseledamöterna.

Färre ordförandekvinnor i storbolagens styrelserum
Anna Gustring Boman Foto: Karin Koivisto

Resultaten framkommer i PwC:s årliga studie om styrelsearbete, som täcker in samtliga bolag listade på stockholmsbörsens tre huvudlistor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Vi ser tyvärr att trenden med färre kvinnor på ordförandeposter i Large Cap-bolagen fortsätter, där andelen har minskat från tolv procent till nio procent på ett år. På Mid Cap är könsfördelningen oförändrad och bland Small Cap-bolagen ser vi en viss ökning av kvinnor med två procentenheter, berättar Anna Gustring Boman, som är ansvarig för rapporten på PwC.

Medelåldern för styrelseledamöter är nu 58 år och jämfört med förra året har medelåldern därmed ökat med ett år. Förändringen beror på att medelåldern för manliga ledamöter har ökat till 59 år, medan medelåldern för kvinnor är fortsatt 55 år.

– Den digitala utvecklingen borde kunna leda till en föryngring av medelåldern i styrelserna, men den effekten har uteblivit och trenden är snarare att ledamöterna blir äldre än yngre, menar Anna Gustring Boman och fortsätter;

– Erfarenhet är självklart viktigt i styrelserummen, men skevheten är alldeles för stor i dagsläget där bara sex ledamöter är 33 år eller yngre.

Det genomsnittliga arvodet till styrelsens ordförande har ökat på alla tre listorna, och även när det gäller ledamöter ökar arvoderingen. Störst är förändringen bland de medelstora bolagen, där det genomsnittliga arvodet till en ordinarie ledamot landade på knappt 280 000 kronor, vilket motsvarar en ökning med drygt tolv procent jämfört med året innan. Bland de största bolagen var ledamotens arvode upp med närmare sex procent till cirka 518 000 kronor, och på Small Cap-listan ökade arvodet till ledamöterna med drygt sju procent till drygt 197 000 kronor.

Andra utvalda resultat från rapporten:

• Stiltje när det gäller jämställdhet i styrelserummen

Den totala könsfördelningen i styrelserna är oförändrad jämfört med föregående år, där andelen kvinnor är fortsatt 36 procent sett till samtliga listor. 

• Fler ledamöter i styrelserna

1 864 ledamöter återfinns i börsbolagens styrelser vilket är en ökning från förra årets 1 803 ledamöter. Det här är även ett trendbrott, då antalet ledamöter minskat under de närmast föregående åren. Vi ser även att allt fler ledamöter har ett uppdrag (så kallade unika ledamöter), 1 480 i år mot 1 420 året innan.

• Fortsatt högt antal styrelsemöten

I genomsnitt har bolagen genomfört 14 styrelsemöten under året, vilket är i nivå med året innan då en ökning noterades. Det genomsnittliga antalet styrelsemöten har minskat på Small Cap och Mid Cap, medan de har blivit fler på Large Cap.

Här kan du ta del av studien

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.