Sveriges bästa styrelseordföranden

Styrelse Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2019 tilldelades Kathrine Löfberg för sitt ordförandeskap i Anders Löfberg  i klassen onoterade bolag och Hans Stråberg ordförande Atlas Copco i klassen noterade bolag. Guldklubban är instiftat av Styrelseakademien och Deloitte.

Sveriges bästa styrelseordföranden
Kathrine Löfberg och Hans Stråberg

Kathrine Löfberg får priset för att hon på ett föredömligt sätt utvecklat ett professionellt styrelsearbete i ett modernt familjeföretag.

– Jag är naturligtvis oerhört hedrad. Utmärkelsen stärker min tro på att kombinera ansvarstagande och långsiktighet med nyfikenhet och mod att förändra. Här har jag stor hjälp av övriga i familj och styrelse, och jag hoppas att vårt arbete kan inspirera andra, inte minst det värmländska näringslivet och landets familjeföretag, säger Kathrine Löfberg.

Kathrine Löfberg har varit styrelseordförande för Löfbergs sedan 2015 då hon efterträdde Anders Löfberg. Hon är den första kvinnliga ordföranden i familjeföretagets mer än hundraåriga historia. Löfbergs styrelse består idag av lika många ägare som externa ledamöter, och lika många kvinnor som män.

Juryns motivering:

”Kathrine Löfberg tillträdde som ordförande 2015 i Löfbergs, ett företag som agerar på en global marknad med mycket hög konkurrens. Som del av ägarfamiljen har Kathrine Löfberg i sitt ordförandeskap på ett skickligt sätt lyckats ena ägarna och företagsledningen i en vision och långsiktiga mål. Detta samtidigt som hon skapat ett klimat där styrelsen arbetar långsiktigt hållbart för bolagets bästa. Att Löfbergs är en av världens största inköpare av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe är ett av flera exempel på hur Kathrine Löfberg har satt sin prägel på bolagets strategi. Som ordförande har Kathrine Löfberg på ett föredömligt sätt utvecklat ett professionellt styrelsearbete i ett modernt familjeföretag till ännu en nivå.”

Hans Stråberg har varit Atlas Copcos ordförande sedan 2014 och under denna period har stora förändringar skett i koncernen genom ett flertal framgångsrikt genomförda förvärv och avyttringar. Den största förändringen skedde då gruvdelen Epiroc noterades på Nasdaq Stockholm.

Ur motiveringen:

”Hans Stråberg är en tillgänglig, balanserad och drivande ordförande men också lyhörd och genom sin industriella kunskap och breda internationella utblick skapar han ett stimulerande styrelseklimat där alla bidrar. Han lämnar inget åt slumpen utan tar ofta förmöten med vd och ledningen för att säkerställa att han har all nödvändig information. I sin långsiktiga vy på bolagets framtid engagerar han styrelsen i diskussionen om värdeskapande över tid. Hans är genom sin professionalism ett föredömligt exempel på ett långsiktigt värdeskapande ordförandeskap i det som blivit det största svenska börsbolaget.”

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.