-->

Åtta tips för ett bra medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal Ett väl genomfört medarbetarsamtal är ett vasst verktyg för att förbättra verksamheten och öka motivationen. Här är ett antal tips för att skapa en tydlig koppling mellan verksamhet, kompetens och individ.

Åtta tips för ett bra medarbetarsamtal
Ett bra genomfört medarbetarsamtal skapar trygghet mellan dig som chef och den anställde.
 1. Syfte och uppläggSe till att medarbetaren känner till samtalets syfte och upplägg så att förberedelse hinns med. Lämna eventuella underlag i god tid innan samtalet. Det kan också vara bra att be medarbetaren formulera några egna punkter eller frågeställningar.
 2. Sätt en tydlig ram
  Det kan vara bra innan att ha varit tydlig med förutsättningar som hur lång tid ni har på er, att telefoner och annat som kan störa läggs bort etcetera. Om det handlar om videomöten är det också viktigt att ha tekniken på plats och se till att inte störande ljud kommer in.
 3. Välj en bra mötesmiljö
  Försök hålla mötet på så neutral mark som möjligt. Undvik ditt arbetsrum, utan välj något gemensamt rum. Det viktiga är att man kan sitta ostört och vara fokuserad.
 4. Först positiv återkoppling
  Tänk på att det behövs positiv återkoppling för att skapa grogrund för negativ. Annars kommer inte mottagaren släppa garden och kunna ta till sig eventuell återkoppling.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

 • Ha stora öron
  Ett bra samtal innebär att bägge parter kommer väl till tals. Det är också viktigt som chef att ha stora öron och lyssna noggrant för att upptäcka underliggande problem. Och kommer problem upp så undvik att lösa dem om det är mer komplext. Fortsätt istället att lyssna för att få mer information till en senare återkoppling.
 • Dokumentera och summera
  Det är viktigt att dokumentera och summera vad man kommer fram till. Särskilt om det finns förbättringsområden utifrån framkommen kritik. Se till att ni är överens om vad ni kommit fram till. Slarva sedan inte med återkopplingen och att infria eventuella löften.
 • Bestäm tid för eventuell återkoppling
  Om ni behöver återkoppla så bestäm tid för det redan under mötet.
 • Genomför samtal varje år
  Oftast försöker man genomföra utvecklingssamtal en gång om året. Lägg in det i årsplanen så att det inte missas. Och behövs det tätare intervall mot vissa individer så anpassa frekvensen efter deras behov.
 • VD-tidningen

  Vd-tidningen Premium

  För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
  Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.