Det ruttna äpplet – kulturförstöraren nummer ett!

Krönika Som vd har du säkert fått uppleva det själv någon gång: den där personer som förstör för resten av gruppen.

Det ruttna äpplet – kulturförstöraren nummer ett!
Thomas Dimming är krönikör hos Vd-tidningen.

Den lata, den otrevliga, den negativa bromsklossen som får andra att tappa lusten. Säkert brottas du i så fall med frågan hur mycket av din tid och energi som denna person verkligen förtjänar. Du är inte ensam om detta. Det finns ruttna äpplen i de flesta organisationer. Personer som sitter på möten och uttrycker att ”det kommer aldrig att gå”, eller som bara är intresserad av sina egna idéer och förslag eller säger rätt ut att ”jag bryr mig verkligen inte”.

Börjar du dessutom se att det ruttna äpplets attityder och beteenden sprider sig? Att det uppstår tendenser hos andra att också raljera, kritisera, förlöjliga och sänka ambitionsnivåer? Då har du en akut kulturutmaning att jobba med. Studier visar att det ruttna äpplet ofta har större påverkan på gruppens produktivitet än vad gruppledaren själv har.

Många chefer väntar alldeles för länge med att ta tag i problemet med det ruttna äpplet. Det väcker olust och kan kännas hopplöst. Men, du tjänar verkligen inte på att tränga undan dina känslor kring det ruttna äpplet. Studier som genomförts kring hur mycket ett ruttet äpple kan påverka produktiviteten i en grupp visar att en produktivitetsförsämring på upp till 40% är inte är ovanlig. Engagemanget i gruppen påverkas kraftigt och det ruttna äpplet försämrar både stämning och resultat.

När du bestämmer dig för att ta tag i problemet med det ruttna äpplet så börja med att du förtydligar för dig själv varför beteendet är olämpligt eller till och med oacceptabelt. Var finns det stöd för din uppfattning i ert företags mission, vision, värderingar, kundlöftet eller andra bärande delar av er företagsidé? Sätt ord på vilket sätt du upplever att det ruttna äpplets går emot idén med företaget. Om du bara bygger dina argument utifrån dina egna värderingar är risken större att du inte når fram. När du däremot ramar in de oönskade beteendena som ett problem som till slut påverkar företagets kunder blir det svårare för det ruttna äpplet att försvara sig.

När du känner dig trygg med att kunna formulera din kritik mot det ruttna äpplets beteenden utifrån skadan hen har på företaget, var beredd att konfrontera. I nästa situation där ett olämpligt beteende uppvisas, såsom negativism eller förminskande av andra, kommentera beteendet direkt så andra gruppmedlemmar också får höra att beteendet inte är ok. Du visar att du är beredd att ta en konflikt för att skydda andra medarbetare i ditt team från att få ett lägre engagemang.

I vissa fall kan tydliga markeringar, som dessutom får medhåll från andra gruppmedlemmar, vara ett uppvaknande för det ruttna äpplet att andra i gruppen påverkas av de negativa beteendena. Det kan ofta räcka för att åtminstone få stopp på de värsta beteendena. Det ruttna äpplet kan verkligen vara kulturförstöraren nummer ett, men genom att visa att du som vd inte kan acceptera fel attityder och beteenden kan du definitivt begränsa det ruttna äpplets påverkan. Det är värt priset av en obekväm ansträngning.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.