AI Act antagen av EU

AI-lagstiftning Den nya AI-förordningen är nu antagen av EU. Det innebär nya krav på företagen, i form av hur de använder, utvecklar och distribuerar AI, säger PwC:s AI-rådgivare.

AI Act antagen av EU
Foto: Adobe Stock

AI Act har nu formellt godkänts och syftar till att säkerställa tillförlitliga och säkra AI-system inom EU. Här är några viktiga punkter som du som vd för ett mindre företag bör känna till:

Regler för AI-system: AI Act förbjuder vissa användningsområden för AI och ställer krav på högrisksystem för att skydda användare och medborgare inom EU.

Operatörsskyldigheter: Operatörer av högrisksystem måste följa specifika regler och transparenskrav.

Marknadsövervakning: AI Act innehåller regler om marknadsövervakning, efterlevnad och sanktioner för att säkerställa att reglerna följs.

Stöd till innovation: Förordningen har särskilda regler för att stödja innovation, särskilt för små och medelstora företag.

Åtgärder för företag: Företag måste nu inventera sina AI-system och göra en riskbedömning för att anpassa sig till de nya reglerna.

– Med antagandet av AI-förordningen står företag inför nya utmaningar. Nu behöver företag se över användningen, utveckling och distribution av AI för att säkerställa att de uppfyller de specifika kraven i förordningen. Ett första steg är att inventera AI-system inom organisationen och göra en initial riskbedömning för att anpassa sig till de nya regelverken, kommenterar Fredrik Lundberg, rådgivare och ledare för AI, Data & Analytics på PwC Sverige, förordningen i ett pressmeddelande.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.